sobota 24 września 2022

Dofinansowanie wynajmu mieszkania

Dofinansowanie wynajmu mieszkania

Dofinansowanie wynajmu mieszkania

GUS podał, że w Polsce w 2018 roku sfinansowały 3,2 miliona dodatków mieszkaniowych. Czym jest dodatek mieszkaniowy? Komu jest on należny?

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy wypłaca gmina i jest to dofinansowanie wydatków, jakie ponosi najemca w związku z wynajmowaniem mieszkania. Dodatek ten przyznawany jest na 6 miesięcy. Chcąc z niego skorzystać, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • trzeba być najemcą albo podnajemcą lokalu,
 • posiadając tytuł prawny do zajmowanego mieszkania, ponosząc wydatki wiążące z jego zajmowaniem,
 • nie posiadając tytułu prawnego do mieszkania, czekając na lokal socjalny lub zamienny,
 • mieszkając w mieszkaniu, gdzie posiada się spółdzielcze prawo mieszkaniowe

Kryteria dodatku mieszkaniowego

Chcąc skorzystać z dodatku mieszkaniowego, trzeba spełnić trzy warunki:

 1. dysponować tytułem prawnym do  mieszkania,
 2. powierzchnia mieszkania nie może być większa od określonej w ustawie,
 3. dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż ten wymieniony w ustawie.

Kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego

Kryterium dochodowe jest jednym z kilku, jakie należy spełnić chcąc wnioskować o dodatek mieszkaniowy. Dochód liczony na członka rodziny nie może przekraczać 1500 zł, osoby samotne z kolei 2100 zł. Do wyliczenia tego kryterium nie wlicza się świadczeń pomocowych.

W jaki sposób określono te kwoty? Do ich wyliczenia przyjęto wskaźniki, czyli najniższej emerytury ogłoszonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dziś wynosi ona 1200 zł. Wobec tego:

 • 1500 zł, czyli 1200 zł x 125% – w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • 2100 zł, czyli 1200 zł x 175% – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Wymienione kwoty są dochodem przed opodatkowaniem, czyli przed odliczeniem wszelkich kosztów uzyskania przychodu i składki.

Niekiedy jest też możliwość o ubieganie się o dodatek mieszkaniowy, przekroczywszy nawet kryterium dochodowe. W tym przypadku wypłacony dodatek będzie zawsze pomniejszony o różnicę między dochodem a kryterium dochodowym.

Kryterium metrażu a dodatek mieszkaniowy.

Kryterium metrażu jest kolejnym, które należy spełnić. Zgodnie z zapisami prawnymi, dodatek mieszkaniowy przysługiwać będzie, kiedy powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza ustawowej powierzchni normatywnej o więcej niż 30%. Normatywna powierzchnia ustawowa wynosi:

 • 35 m2 przy jednej osobie, 
 • 40 m2  przy dwóch osobach,
 • 45 m2  przy trzech osobach,
 • 55 m2  przy czterech osobach, 
 • 65 m2  przy pięciu osobach,
 • 70 m2  przy sześciu osobach.

Dodatek też przysługuje przy większym o 50% mieszkaniu, ale tylko, gdy udział kuchni i pokoi nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu. Takie sytuacje zdarzają się najczęściej w przedwojennych kamienicach.

Jak wnioskować o dodatek mieszkaniowy?

Należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy do gminy albo ośrodka pomocy społecznej. Wnioski składa się zawsze adekwatnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wzór wniosku można pobrać ze strony www albo pobrać w urzędzie. Dodatkowo złożyć należy deklarację o dochodach. Wypełniona ona powinna być na podstawie zaświadczeń o dochodach lub alimentach czy z uczelni o wysokości pobieranego stypendium oraz odcinka emerytury.

Zmiany po 2020 roku?

Zmiany wprowadzone od 2020 roku:

 • zmienił się sposób określania kryterium dochodowego na wskaźnik wyliczenia dochodu z przeciętnego wynagrodzenia,
 • został uproszczony sposób obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego, czyli zostały wyeliminowane dodatkowe wskaźniki procentowe.

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź