środa 10 sierpnia 2022

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony jest regulowane przepisami KC i mówi o tym art. 673 §1 – 3. Okresowe umowy najmu, z wyznaczonym czasem trwania najmu, można rozwiązać jedynie w kilku określonych przypadkach.

Jeżeli w umowie nie ma zapisu dotyczącego jej wypowiedzenia, to najemca, jak i wynajmujący mogą ją wypowiedzieć zgodnie z zachowaniem ustawowych terminów. Wskazane w KC art. 673 §2 terminy ustawowe wypowiedzeń najmu powiązane są z płatnościami za czynsz za najem. Wygląda to tak:

  • kiedy czynsz płacony jest co miesiąc, najem można wypowiedzieć na miesiąc do przodu, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
  • czynsz płacony jest w przerwach miesięcznych lub więcej, najem można wypowiedzieć maksymalnie na 3 miesiące do przodu, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego,
  • kiedy czynsz opłacany jest w krótszych odstępach, można wypowiedzieć najem na 3 dni naprzód,
  • czynsz jest płacony codziennie, najem wypowiada się wówczas dzień naprzód.

Możliwe jest też rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wtedy tworzy się dokument, gdzie wypisuje się wszystkie wspólne ustalenia, a zwłaszcza:

  • termin zakończenia najmu,
  • skutki odszkodowawcze dla poszkodowanego.

Jeśli kwestia rozwiązania umowy pozostaje po stronie wynajmującego, gdzie najemca faktycznie wyprowadzi się, choć nie zgodził się na to pisemnie, może się domagać naprawienia szkody. Mowa tutaj przykładowo o pokryciu różnicy w kwocie za najem innego mieszkania, a obecnie płaconym czynszem.

Jeśli umowę chce wypowiedzieć najemca, który przed zakończeniem terminu oznaczonego w umowie wyprowadzi się z mieszkania, to wynajmujący ma prawo domagać się zapłacenia czynszu za cały pozostały okres najmu do końca umowy.

Decydując się na skorzystanie z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami, ma się pewność, że wszelkie zapisy dotyczące umowy najmu nieruchomości zostaną precyzyjnie określone. Tam znajdzie się też z pewnością zapis o możliwości i terminach wypowiedzenia umowy na czas określony, z dbałością o interes każdej ze stron.

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź