sobota 23 września 2023

Co zrobić, jeśli najemca nie dba o mieszkanie?

Co zrobić, jeśli najemca nie dba o mieszkanie?

Co zrobić, jeśli najemca nie dba o mieszkanie?

Każdy wynajmujący chce jak najlepiej wybrać najemcę, ale mimo to może się zdarzyć, że wybrana zostanie osoba sprawiająca w późniejszym czasie wiele problemów. Co zrobić, jeżeli lokator zniszczy naszą własność lub nie będzie o nią dobrze dbał?

Obowiązki właściciela

Nim podejmie się dane kroki, warto sprawdzić, co z ustawy należy do obowiązków wynajmującego. Art. 662 KC mówi o tym, że właściciel mieszkania powinien udostępnić lokal zgodnie z umową. Oznacza to, że musi być ono zdatne do użytku i utrzymywane w okresie trwania najmu. Czy oznacza to, że właściciel powinien ponosić wszelkie koszta związane z naprawami oraz usterkami? Oczywiście, że nie. Obowiązkiem wynajmującego jest utrzymanie sprawnej instalacji, wind oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku. Wszelkie pomniejsze remonty wynikające z użytkowania mieszkania pozostają już po stronie najemcy.

Obowiązki najemcy

Lokator na swój koszty wykonuje wszelkie bieżące konserwacje oraz remonty drobne. Ponosi on właśnie koszta dotyczące posadzek, kafli ściennych, drzwi, mebli, ścian i innych. Dodatkowo powinien on konserwować kuchenki, umywalki, brodziki, baterie i inne tego typu rzeczy. Wynajmowane mieszkanie nie powinno być zaniedbywane przez najemcę, a jeśli już to ma miejsce to wszelkimi kosztami za higieniczne oraz techniczne przywrócenie mieszkania pokrywa najemca.

Jak wyciągnąć konsekwencje od lokatora za zniszczenie lokalu?

W lokalach mieszkalnych obowiązują zapisy o ochronie praw lokatorów, dlatego ważne jest uprzednie upomnienie pisemne najemcy, a dopiero potem wypowiedzenie umowy najmu z końcem miesiąca kalendarzowego z podaniem przyczyny, jednak nie później niż miesiąc naprzód. Kiedy mowa jest o lokalu mieszkalnym, to po upomnieniu można złożyć wypowiedzenie bez zachowania wymaganych ustawowo terminów. W przypadku uszkodzeń właściciel ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej kwocie ich wartości.

Celowe zniszczenie mienia

Jeżeli najemca celowo swoim działaniem wpływa na zniszczenie powierzonego mu mienia, można wezwać policję. Zgodnie z KK osoba niszczy cudzą własność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź