poniedziałek 6 grudnia 2021

Jakie są wymagane dokumenty do przygotowania operatu szacunkowego?

Jakie są wymagane dokumenty do przygotowania operatu szacunkowego?

Jakie są wymagane dokumenty do przygotowania operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, który zawsze wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Jest to inaczej opinia dotycząca wartości nieruchomości. Dokument ten przygotowywany jest zwykle, kiedy zachodzi potrzeba kredytowania zakupu lub remontu nieruchomości za pośrednictwem kredytu hipotecznego.

Zależnie od potrzeby, rzeczoznawca majątkowy w celu dokonania prawidłowej wyceny  będzie potrzebował różnych dokumentów. Rzeczoznawca ma oczywiście możliwość niektóre z nich pobrać sobie z odpowiednich urzędów. Poniżej znajdziecie najważniejsze dokumenty, które są wymagane do przygotowania operatu szacunkowego – zależnie od charakteru nieruchomości.
Niezabudowana nieruchomość gruntowa

Niezabudowana nieruchomość gruntowa:

 • akt notarialny albo jakiś dokument określający prawo do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis oraz wyrys z rejestru gruntów,
 • wypis oraz wyrys z MPZT,
 • mapa zasadnicza,
 • Studium Uwarunkowań oraz Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości
 • akt nadania.

Nieruchomość lokalowa - czyli lokal użytkowy, lokal mieszkalny, lokal mieszkalny w budowie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Nieruchomość lokalowa – czyli lokal użytkowy, lokal mieszkalny, lokal mieszkalny w budowie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • akt notarialny albo jakiś dokument określający prawo do nieruchomości, przykładowo umowa przedwstępna sprzedaży lokalu,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW) – jeśli istnieje dla lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • kopia umowy realizacyjnej z deweloperem,
 • decyzja o sposobie użytkowania lokalu o funkcji niemieszkalnej,
 • dokumentacja techniczna.

Nieruchomość zabudowana, w tym z budynkiem w trakcie budowy

Nieruchomość zabudowana, w tym z budynkiem w trakcie budowy:

 • akt notarialny albo jakiś dokument określający prawo do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis oraz wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo ze Studium Uwarunkowań oraz Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • dziennik budowy,
 • dokumentacja techniczna (przykładowo projekt budowlany),
 • umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • decyzja o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Nieruchomość komercyjna, czyli biurowa, handlowa albo przemysłowa

Nieruchomość komercyjna, czyli biurowa, handlowa albo przemysłowa:

 • dziennik budowy, kiedy inwestycja nie została jeszcze zakończona,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza,
 • informacja o wysokości podatku od nieruchomości,
 • informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
 • informacja o wysokości kosztów zarządu oraz ochrony budynku,
 • informacje o rodzaju zawartej umowy najmu,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę albo decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • decyzja o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
 • dokumentacja techniczna,
 • informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie nieruchomości,
 • informacje o rodzaju zawartej umowy najmu.

Służebność – gruntowa lub przesyłu:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa z projektem przebiegu szlaku służebności,
 • mapa zasadnicza,
 • decyzja o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź