sobota 24 Październik 2020

Słownik EMarketera

słownik-emarketera

Internet stał się głównym źródłem pozyskiwania klientów, dlatego każdy, kto chce się rozwijać powinien zapoznać się z pojęciami, które poniżej zaprezentowałem.

Above the fold (pol. powyżej linii zgięcia)

Jest to część strony www widoczna w przeglądarce bez konieczności jej przewijania.

AdWords

Google opracowało system reklamowy, pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania (sieć wyszukiwania) oraz na stronach partnerskich (sieć reklamowa).

google adwords

Aktywność (ang. engagement)

Liczba unikalnych użytkowników na Facebooku, które zareagowały na post – polubiły go, skomentowały, udostępniły lub kliknęły w niego.

Atrybut ALT (pol. opis alternatywny)

Jest to tzw. opis alternatywny stosowany do opisu obrazków umieszczanych na stronach internetowych. Wykorzystywanie ALT’ów wpływa pozytywnie na wyniki wyszukiwania i pozycjonowanie w wyszukiwarce.

Autoresponder

Najczęsciej opcja w programie służąca do automatycznego wysyłania wiadomości. Np. po pobraniu e-booka wiadomość e-mail o zaplanowanej treści jest wysyłana automatycznie do użytkownika.

Backlinks (pol. link przychodzący)

Linki prowadzące do naszej strony z innych witryn internetowych. Linki przychodzące są jednym z wzkaźników, wpływających na pozycję strony w wyszukiwarce.

Below the fold (pol. poniżej linii zgięcia)

Jest to część strony www widoczna w przeglądarce po jej przewinięciu.

Bounce rate (pol. współczynnik odrzuceń)

Współczynnik odrzuceń mierzony jest liczbą osób, które zakończyły wizytę na 1 stronie witryny do liczby osób, które przeglądały więcej podstron.

wspołczynnik odrzuceń

Call to action [CTA] (pol. wezwanie do działania)

Jest to wezwanie do akcji/działania. Zazwyczaj call to action wyrażone jest w formie zdania w trybie rozkazującym, np. “Kup teraz!”, “Zapisz się!”. Natomiast na stronach internetowych jest to, np. landing page, call to action występuje w formie przycisku, który prowadzi odwiedzającego do wykonania akcji, np. pobrania darmowych materiałów.

cta

Click rate [CR] (pol. współczynnik konwersji)

Wskaźnik CR zlicza odsetek osób, które wykonały pożądaną przez nas czynność już po kliknięciu w reklamę – zakupili produkt, zapisali się do newslettera, złożyli zamówienie. CR jest wskaźnikiem, który nie odnosi się do ponoszonych przez nas kosztów. Za jego pomocą dowiemy się, czy wyświetlanie naszej reklamy idzie w parze z wcześniej zamierzonym przez nas celem.

jak-dziala-lejek-sprzedazowy-akk4

Click-trough rate [CTR] (pol. współczynnik klikalności)

Wskaźnik klikalności w daną reklamę w Internecie. Oznacza stosunek między liczbą kliknięć, a liczbą wyświetleń reklamy. Np.: 10 000 wyświetleń do 200-300 wejść = 2-3% CTR

jak-dziala-lejek-sprzedazowy-akk2

Content (pol. zawartość)

Zawartość strony internetowej składająca się ze wszystkich tekstów i obrazków znajdujących się na niej.

Content marketing (pol. marketing treści)

Jedna ze strategii pozyskiwania nowych klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i wartościowych treści (np. ebook, blog, webinar). Marketing treści nie bazuje na typowych sloganach reklamowych i proponowaniu oferty sprzedażowej, ale na budowaniu długotrwałych relacji pomiędzy marką, a klientem.

Cost per action [CPA] (pol. koszt wykonania akcji)

Jest to koszt jaki reklamodawca ponosi za wykonanie przez internautę określonej akcji, np. zapis do newslettera.

Cost per click [CPC] (pol. koszt za kliknięcie)

Jest to koszt jaki ponosi reklamodawca za pojedyncze kliknięcie w reklamę. Ta metoda rozliczenia za reklamę daje pewność, że zapłacisz za każdą wykonaną akcję, a nie tylko wyświetlenie reklamy.

cpc noclegi

Cost per lead [CPL] (pol. koszt za kontakt)

Jest to koszt jaki ponosi reklamodawca za pozyskany przez reklamę lead, czyli dane kontaktowe.

Cost per mille [CPM] (pol. koszt za 1000 wyświetleń)

Jest to koszt jaki ponosi reklamodawca za 1000 wyświetleń reklamy.

Cost per sell [CPS] (pol. koszt za sprzedaż)

Jest to koszt jaki ponosi reklamodawca za pozyskaną przez reklamę sprzedaż.

Customer Relationship Management [CRM] (pol. zarządzanie relacjami z klientami)

Strategia marketingowa polegająca na selekcjonowaniu i zarządzaniu klientami w celu uzyskania długoterminowych korzyści. Potocznie nazwa ta jest również stosowana do określenia systemów i oprogramowania, służącego do zarządzania pozyskanymi kontaktami.

Domena

Adres strony internetowej. Domena składa się 3 elementów:

– nazwy protokołu WWW (ang. World Wide Web – sieć o zasięgu światowym),

– nazwy właściwej następującej po www.,

– rozszerzenia .pl, .com, .info (o rozszerzeniach w dalszej części artykułu)

domenajak

Double opt in

Podwójne zapytanie adresata o wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości e-mail z treściami marketingowymi i reklamowymi oraz newsletterów, biuletynów informacyjnych itp. Najczęściej polega to na tym, że do użytkownika, który pozostawił adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dynamic content (pol. dynamiczna treść)

Treść na stronie internetowej, czy w wiadomości e-mail, która automatycznie ulega zmianie w zależności od określonych czynników, np. cech przypisanych odwiedzającym stronę.

E-mail marketing

Jest to forma marketingu bezpośredniego, która wykorzystuje pocztę elektroniczną do kontaktu z klientem. E-mail marketing skupia się na przygotowaniu treści wiadomości mailowych (newsletter, mailing), tworzeniu treści automatycznych (autorespondery), czy też tworzeniu i rozbudowywaniu baz adresów e-mail.

email

Fold line (pol. linia zgięcia)

Linia wyznaczająca granicę pomiędzy widokiem strony internetowej w przeglądarce, bez konieczności przewijania (above the fold), a tym co znajduje się poniżej (below the fold).

HTML (pol. Hyper Text Markup Language)

Język programowania wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pojedyncze słowo lub wyrażenie poprzedzone symbolem “#” (np. #landingpage). Jest to forma znacznika, służąca do grupowania treści w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram).

html-html

Hashtags

Pojedyncze słowo lub wyrażenie poprzedzone symbolem “#” (np. #landingpage). Jest to forma znacznika, służąca do grupowania treści w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram).

social-media-hash tags

Inbound marketing (pol. marketing przychodzący)

Strategia marketingu polegająca na “dyskretnym” zdobywaniu zainteresowania użytkownika, poprzez podejmowanie określonych działań, np. bycie aktywnym w social media, prowadzenie bloga, czy SEO.

Inbound marketing to suma:

– seo

– marketing automation

– social media

– marketing analytics

– dbanie o leady i emaile

– landing page

– tworzenie treści

Interruption marketing (pol. marketing rozpraszający)

Pojęcie o nacechowaniu pejoratywnym, odnoszące się do formy promocji produktu lub usługi poprzez nieustanną reklamę w wielu formach, np. spamujące wpisy na forach, wiadomości e-mail (opt-out email), czy cold calling.

Keywords (pol. słowa kluczowe)

Całe wyrażenia lub słowo, po których potencjalni klienci mogą trafić na stronę, szukając różnych informacji o produkcie lub usłudze w Internecie.

słowa-kluczowe-zobacz

Konwersja

Dobrowolne wykonanie przez internautę konkretnej akcji, wywołanej przekazem reklamowym, np. rejestracja w e-sklepie, pobranie dokumentu, zapis do newslettera.

Key Performance Indicators [KPI] (pol. kluczowe wskaźniki efektywności)

Kluczowe wskaźniki efektywności danej organizacji, służące do pomiaru realizacji zamierzonych celów. Ustalenie KPI pozwala na stałe monitorowanie działań. Wskaźnik musi dotyczyć informacji, która jest dla firmy kluczowa i zakładać cel możliwy do osiągnięcia.

Landing page (pol. strona docelowa)

Strona docelowa, na którą trafia użytkownik po kliknięciu w reklamę. W przeciwieństwie do zwykłej strony www, landing page charakteryzuje się prostą budową (zazwyczaj brak menu, zakładek), dzięki temu skupia się maksymalnie na uzyskaniu jak największej liczby konwersji.

landing

Lead sprzedażowy

Klient lub firma, która jest potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z oferty. W marketingu leadem sprzedażowym jest nazywana osoba, która pozostawiła dane (na stronie www, czy też landing page’u), które umożliwiają dalszy z nią kontakt w sprawie oferty.

Lead generation (pol. generowanie leadów)

W pierwszym etapie polega na pozyskaniu kontaktów osób, które są potencjalnie zainteresowane dana branżą, produktem, bądź usługą. Metoda pozyskiwania klientów.

Lead scoring (pol. ocena działań leadów)

Lead scoring to ocena działań podejmowanych przez aktualnych i potencjalnych klientów w Internecie.

Lead Nurturing (pol. edukowanie leadów)

Lead narturing skupia się głównie na edukacji potencjalnego klienta i dostarczanie działowi sprzedaży swego rodzaju „wyedukowanego lead’u”, który jest bardziej gotowy do dokonania zakupu, dzięki przejściu wcześniejszej ścieżki edukacyjnej.

Lejek sprzedażowy

Lejek sprzedażowy to obrazowy sposób przedstawienia całego procesu sprzedaży. Ułatwia on klasyfikację potencjalnych klientów.

lejek

Mailing reklamowy

Najczęściej jednorazowa reklama, która trafia do skrzynki mailowej odbiorców. Mailing nie jest formą komunikacji, która ma na celu budowanie relacji, a jedynie poinformowanie o produkcie lub usłudze.

Marketing automation (pol. automatyzacja marketingu)

Zastosowanie specjalnych narzędzi lub oprogramowania, które usprawniają procesy sprzedażowe. Marketing automation swoim zakresem obejmuje różne działania, takich jak m.in.: monitoring zachowań potencjalnych klientów w Internecie, lead nurturing, czy też segmentację potencjalnych klientów.

Marketing mobilny (ang. mobile marketing)

Działania marketingowe, wykorzystujące media mobilne (telefon komórkowy, smartfon, tablet) do komunikowania przekazu reklamowego.

Marketing szeptany (ang. buzz marketing)

Są to działania marketingowe mające na celu dotarcie do potencjalnych klientów za pośrednictwem spontanicznego przekazu ustnego. Marketing szeptany często łączony jest z marketingiem wirusowym.

Marketing wirusowy (ang. viral marketing)

Jest to specyficzna forma działań marketingowych, polegająca na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci sami będą rozprzestrzeniać między sobą informację na temat produktu lub usługi, np. za pośrednictwem social media.

Newsletter

Cykliczna forma komunikacji z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ma na celu informowanie klientów o nowościach, promocjach, czy zmianach w obrębie danego tematu.

Nowi użytkownicy (ang. new visitors)

Liczba nowych użytkowników, która w wybranym okresie odwiedziła daną witrynę.

Open rate (pol. wskaźnik otwarć)

Jest to wskaźnik pokazujący stosunek liczby otwartych wiadomości do wszystkich wiadomości wysłanych.

Open rate = Ilość wyświetlonych maili / Ilość wysłanych maili

Opt-in e-mail

Wiadomość e-mail wysyłana do odbiorcy z prośbą o potwierdzenie subskrypcji.

Organiczne wyniki wyszukiwania

Część wyników wyszukiwania, które znalazły się na danych pozycjach w sposób naturalny. Ich miejsce nie wynika z płatnych działań, np. reklamy w Google AdWords.

Płatne wyniki wyszukiwania

Część wyników wyszukiwania, które znalazły się na danych pozycjach w wyniku płatnych działań reklamodawcy, np. reklamy w Google AdWords.

Powracający użytkownicy (ang. returning visitors)

Użytkownicy, którzy powrócili na daną witrynę w wybranym okresie czasu.

Pay-per-click [PPC] (pol. płatność za kliknięcie)

Forma reklamy internetowej, która rozliczana jest za każde kliknięcie internauty, np. w baner lub link.

Polubienia strony (ang. page likes)

Liczba osób, które polubiły dany profil (fanpage) na Facebooku.

fun

Polityka prywatności

Polityka prywatności to dokument umieszczany na stronie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe będziemy o nich zbierali oraz w jaki sposób zamierzamy je wykorzystywać.

Power editor

Narzędzie do tworzenia i zarządzania reklamami na Facebooku.

Remarketing

Technika marketingowa, polegająca na ponownym zaangażowaniu użytkownika, który wcześniej trafił na naszą ofertę, ale np. nie dokonał zakupu.

Return on investment [ROI] (pol. zwrot z inwestycji)

Stosunek zysków do kosztów poniesionych na reklamę. Jest to wskaźnik pomagający określić opłacalność danego kanału reklamy.

Responsive Web Design [RWD] (pol. responsywne projektowanie stron)

Strona internetowa projektowana tak, aby automatycznie dostosować się pod urządzeń mobilnych (smartfon, tablet).

ROPO (ang. research online purchase offline)

Polega na wyszukiwaniu informacji o produkcie w sieci, a dokonywaniu zakupu offline, czyli w sklepie stacjonarnym.

RTB (ang. Real-Time Bidding)

Jedna z technik reklamy online, której celem jest określenie, za pomocą licytacji ceny za wyświetlanie reklam na stronach internetowych w czasie rzeczywistym.

SEO (ang. search engine optimization)

Działania zmierzające do uzyskania przez daną witrynę internetową jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania, np. poprzez działania typu link bulding, czy dobór odpowiednich słów kluczowych.

seo

SEM (ang. search engine marketing)

Ogół działań zmierzających do uzyskania przez daną witrynę internetową jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. W skład działań SEM wchodzi również SEO oraz PPC.

SEM = SEO + PPC

sem

SERP (ang. search engine results page)

Jest to lista adresów odpowiadających zapytaniu umieszczonego w wyszukiwarce. Oprócz organicznych wyników mogą pojawić się linki płatne oraz inne informacje, np. mapy czy obrazki.

Single Opt-in

Dodanie użytkownika do listy subskrybentów bez potwierdzenia przy użyciu linka aktywacyjnego.

Social media marketing (pol. marketing w mediach społecznościowych)

Działania marketingowe, polegające na angażowaniu użytkowników poprzez komunikację w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google +, Pinterest, LinkedIn).

Squeeze page (ang. squeeze – wycisnąć)

Odmiana landing page’a (strony docelowej), która ma za zadanie przekonać użytkownika do wykonania akcji, np. pozostawienia adresu e-mail.

Targetowanie

Metoda określania grupy docelowej odbiorców, która najbardziej byłaby zainteresowana danym produktem lub usługą. Określenie grupy docelowej odbywa się poprzez dobranie odpowiednich kryteriów, podstawowe z nich to: wiek, płeć, zainteresowania, miejsce zamieszkania itp.

Testy A/B

Metoda optymalizacji stron internetowych (m. in. landing page) polegająca na przygotowaniu dwóch wersji, różniących się jednym elementem i analizie, która wersja wpływa pozytywnie na wzrost konwersji.

testy

User experience [UX] (pol. doświadczenie użytkownika)

Satysfakcja użytkownika, jaką czerpie z interakcji z produktem lub systemem. Zasada ta wychodzi z założenia, że przyjemne doświadczenie użytkownika przysporzy w przyszłości nowych klientów.

Współczynnik konwersji (ang. conversion rate)

Stosunek ilości akcji wykonanych przez użytkowników do ilości wszystkich internautów, którzy odwiedzili stronę.

Zasięg posta (ang. post reach)

Liczba osób, do których został dostarczony post na Facebooku. Zasięg dzieli się na płatny i organiczny.

Jak oceniasz ten artykuł?
Wysyłanie
Ocena
4.67 (os.: 33)

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź