niedziela 17 Styczeń 2021

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce

Blog na temat: Marketing w turystyce i turystyce na łączach Internetu.

marketing w turystyceKażda branża, również hotelarstwo oraz turystyka wymagają odpowiedniego marketingu. Bierze się to z tego, że bez odpowiedniego zarządzania, nawet najlepsza atrakcja turystyczna będzie skazana na klęskę. W tym przypadku będzie przecież mowa o hotelu. W jaki sposób powinna w ogóle funkcjonować reklama w hotelu?

Przede wszystkim skupmy się na tym, na jaką skalę ma mieć zasięg konkretny hotel. Czy to ma być jedynie obiekt skupiający turystów z najbliższego regionu, czy może już z całej Polski. A może nawet i z innych krajów? Wtedy będziemy wiedzieli, czy reklama powinna mieć zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski, czy też może zagraniczny.

Marketing w hotelarstwie jest niezwykle ważny. Goście muszą się dowiedzieć o obiekcie w dogodny sposób. Inaczej bez dwóch zdań będą wybierali konkurencję, nie mając nawet świadomości, że istnieją jeszcze inne możliwości. Skoro już wiemy, że marketing hotelu musi być w ogóle wzięty pod uwagę, to jeszcze powinniśmy nieco bardziej szczegółowo zastanowić się nad tym, jak trafić do interesującej nas grupy klientów, a także w jaki sposób należy to zrobić.
Jeśli właściciel hotelu po omacku posługuje się różnymi marketingowymi sztuczkami, to lepiej, by zostawił to specjalistom.

Marketing turystyczny i marketing w turystyce:

marketing turystycznyMarketing w turystyce, to niejeden kierunek na studiach lub różnych kursach. W związku z tym warto zastanowić się na podwyższeniu swoich kwalifikacji. Oczywiście nie każdy się do tego nadaje, ale trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że marketing turystyczny naprawdę się opłaca. Najtrudniejsze są początki.

Warto zainwestować w dobrą stronę internetową, która będzie wypozycjonowana. Nie można zapominać o reklamie w innych źródłach takich jak gazety lokalne, radio, czy też telewizja. Jeśli hotel zostanie rozreklamowany niemalże w każdym możliwym
miejscu, to później najlepszą reklamą będą zadowoleni goście. Wtedy zadziała najstarszy sposób marketingu, czyli poczta pantoflowa. W tej kwestii możemy mieć pewność, że hotel na przykład zyska stałych klientów, lub będzie polecany przez gości.

Marketing – jest filozofią, a także strategią prowadzenia i rozwoju biznesu. Dzięki marketingowi przedsiębiorcy są w stanie dotrzeć do potrzeb konsumenta, jednocześnie generując jak największe dla siebie zyski.

Marketing Mix – czyli inaczej mówiąc marketing mieszany posiada zespół czynników, które są jednocześnie wykorzystywane, aby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty wynikowe pod względem sprzedaży. Marketing Mix koncentruje się głównie na trzech czynnikach. Do nich zalicza się produkt, cenę, dystrybucję, a także promocję. Aczkolwiek coraz częściej przywiązuje się także bardzo dużą uwagę do jakości personelu, jego kwalifikacji i podejścia do klienta.

Marketing w turystyce – pozwala zweryfikować na jakich aspektach powinniśmy skupiać się w przypadku konkretnych czynników Marketingu Mix.

Dzięki temu tworzą się poszczególne środki kształtowania określonych instrumentów:

Środki kształtowania produktów i usług

– marka handlowa
– usługi posprzedażowe
– materialne środki korzystania z usług
– dodatkowa oferta usługowa
– podstawowa oferta usługowa

Środki cenowe

– cena jako zachęta do zakupu usługi
– poziom cen i jego różnicowanie
– formuły ustalania

Środki dystrybucji

– kanały dystrybucji w usługach
– sieć usługowa
– nowe metody dystrybucji i usług

Środki produkcji

– sprzedaż osobista
reklama w turystyce
– public relations
– promocja dodatkowa
– inne instrumenty promocji

Środki kształtowania personelu

– system oceny
– system szkolenia
– system motywacji
– predyspozycja indywidualna
– system doboru personelu

Produkt:

Produktem możemy nazwać dosłownie wszystko, co może zostać nabyte przez konsumentów. Do produktów zaliczamy zarówno konkretne fizyczne przedmioty, wykonanie konkretnych usług, jak i również doznania. Produktem turystycznym nazwiemy kompleks elementów materialnych, jak i również niematerialnych, które pozwalają na spędzanie czasu w określonych miejscach, a także w konkretnym terminie. Oczywiście turyści korzystają z usług, które są dostępne w ich możliwościach finansowych.

Produkt turystyczny jest tworzony przez:

Walory regionu odwiedzanego, czyli do nich zaliczają się wszystkie atrakcje turystyczne.

Wśród nich wymienić można:

walory przyrodnicze – lasy, parki przyrodnicze, parki krajobrazowe
walory kulturowe – nazywane również walorami antropogenicznymi. Do nich zaliczają się różnego rodzaju zabytki, osiedla, czy też tereny rolne

Zagospodarowanie turystyczne, a w nim zawiera się:

baza noclegowa
baza pozostała – czyli handlowa, gastronomiczna, urządzenia wraz z obiektami sportowymi, jak i również baza komunikacyjna

Imprezy, a w nich:

– różnego rodzaju festiwale
– koncerty
– zawody sportowe
– rajdy
– konkursy
– wyścigi

System zarządzania i dystrybucji:

biura podróży
– ośrodki informacji
– centra obsługi turystów
– banki i instytucje ubezpieczeniowe

Składniki niematerialne

do nich zaliczają się przeżycia, doświadczenia emocjonalne, lub doznania

Struktura produktu turystycznego:

Na Rdzeń produktu składa się:

– poznanie
– wypoczynek
– zadowolenie

Na Produkt rzeczywisty składają się:

– noclegi
– posiłki
– wycieczki
– przejazdy lub przeloty

Na produkt powiększony składają się:

– dancingi
– pogadanki
– dodatkowe wycieczki
– rezerwacja komputerowa
– serwis posprzedażowy
– porady sprzedaży produktu
– bezpłatna opieka lekarska
– bezpłatne ubezpieczenia

Produkty turystyczne powinny być proponowane i sprzedawane w postaci pakietu usług.

Pakietem usług nazwiemy zestaw kilku lub nawet kilkunastu produktów turystycznych, które ze sobą wzajemnie się uzupełniają, mogą być wykorzystywane przez klientów w czasie jednego pobytu.Pakiet usług powinien wyróżniać się konkretną ceną za całość, ale również z możliwością dokupienia dodatkowych komponentów jak i również rezygnacji z poszczególnych elementów.

Ceny w turystyce ustala się na podstawie kosztów, zorientowania na konkurencyjne ceny, a także po przeanalizowaniu podaży, jak i również popytu.

Cena turystyczna jest zróżnicowana pod wpływem:

 • typu konsumenta
 • cechy produktu
 • terminu jak i również okresu korzystania z danego produktu lub usługi
 • miejsca usługi
 • jakości usług

Dystrybucja usług turystycznych może przebiegać za pośrednictwem dwóch kanałów:

kanału bezpośredniego – wytwórca usługi sprzedaje produkty bezpośrednio turyście lub konsumentowi
kanału pośredniego – wytwórca usługi kieruje je do pośrednika, który z ten z kolei sprzedaje je turyście lub konsumentowi.

Kanał bezpośredni dystrybucji usług turystycznych posiada określone zalety:

– wytwórca posiada pełną kontrolę nad procesem sprzedaży produktów
– może bezpośrednio zmieniać ceny, w zależności od uwarunkowań znajdujących się na rynku zbytu
– budowa lepszych relacji z nabywcami

Kanał bezpośredni dystrybucji usług turystycznych posiada określone wady:

– ponoszenie kosztów związanych z dystrybucją swoich usług
– ryzyko związane z wprowadzaniem wszelkich nowości na rynku turystycznym
– trudniej jest zdobywać nowych klientów

Kanał pośredni dystrybucji usług turystycznych posiada określone zalety:

Dla przedsiębiorcy:

– możliwość zdobycia większej ilości klientów

– oszczędniejsze poszukiwanie potencjalnych nabywców

– zmniejszenie ilości transakcji z nabywcami

– możliwość zdobycia większego terytorium, na którym będą potencjalni klienci

Dla konsumenta:

– możliwość bezpośredniego kontaktu z pośrednikiem i szansa na zdobycie wszystkich potrzebnych informacji

– szersza oferta

Kanał pośredni dystrybucji usług turystycznych posiada określone wady:

– koszty związane z pośrednictwem, wypłata prowizji biurom podróży
– możliwość utraty docelowych klientów
– wydłużenie terminu płatności, przez pośrednictwo
– pośrednicy mogą wpadać w konflikty z klientami, co może psuć opinie o marce

Marketing w turystyce ukierunkowany jest także na stałą i efektywną promocję. Promocją nazwiemy wszystkie działania, które przedsiębiorstwo wykorzystuje do przekazania potencjalnym klientom informacji na temat swojej działalności, produktach, usługach.

Celem promocji jest:

– ukierunkowanie na korzyści, które wynikają z zakupu produktu turystycznego
– możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji
– zbudowanie solidnej marki i dobrej reputacji na temat firmy
– dotarcie do jak największej grupy osób z informacją o prowadzonej działalności, sprzedawanych produktach oraz usługach

Promotion Mix tworzy:

– reklama
– promocja dodatkowa
– sprzedaż osobista
– public relations

Reklama – jest to forma przekazywania informacji w sposób masowy, a także bezosobowy, na temat produktów. Informacje docierają do jak największej grupy klientów.

Reklama spełnia określane cele:

– buduje reputację, a także rozpoznawalność marki
– przekazuje informacje na temat produktu lub usług
– wzbudza zainteresowanie, a także uświadamia klientów, że dany produkt rzeczywiście istnieje
– buduje sieć stałych odbiorców

Najpopularniejsze formy reklamowe:

– filmy, spoty reklamowe
– imprezy reklamowe
– reklama radiowa
– reklama w prasie
– reklama pocztowa
– reklama zewnętrzna
– reklama w Internecie
– reklama na opakowaniach produktu

Promocja uzupełniająca – tworzą ją wszystkie dodatkowe instrumenty, które zwiększają odbiór reklamy, produkty, poprzez dotknięcie dodatkowych bodźców u odbiorców

Formy promocji uzupełniające:

– konkursy, a także loterie
– promocje cenowe
– bony przy większych zakupach
– oferty i promocje świąteczne oferty last minute
– pokazy i degustacje

Sprzedaż osobista – polega na werbalnej prezentacji produktu lub usług. Najczęściej taka sprzedaż opiera się na bezpośredniej rozmowie z klientem. I rzeczywiście jest to forma sprzedaży przynosząca największe efekty.

Zalety sprzedaży osobistej:

– w trakcie rozmowy można rozpoznać indywidualne oczekiwania konsumenta
– przed ostateczną decyzją konsumenta można modyfikować warunki umowy
– dostosowujemy sposób reklamy produktów lub usług do potrzeb klienta
– tworzenie stałych relacji z klientami
– możliwość natychmiastowej prezentacji wszystkich wybieranych produktów przez klienta

Public Relations – działania oraz elementy opierające się na tworzeniu, a następnie podtrzymywaniu relacji z klientami za pośrednictwem różnych platform, w tym najczęściej w ostatnim czasie internetowych.

Możliwości Public Relations, które są skierowane na zewnątrz przedsiębiorstwa:

– dni otwarte
– działalność charytatywna
– udział w konkursach, loteriach
– konferencje w prasie, radio
– objazdowe wycieczki
– konferencje, sympozja

Możliwości Public Relations, które są skierowane do wewnątrz przedsiębiorstwa:

– motywowanie pracowników poprzez podróże
– zebrania i narady wewnątrz firmy
– szkolenie pracowników
– imprezy integracyjne
– uświadamianie pracowników o sytuacji

Przykładowe funkcje Public Relations:

funkcja integracyjna – polega ona na zintegrowaniu oferty do oczekiwań klientów. Dzięki temu można usprawnić funkcjonowanie firmy, która dobrze funkcjonuje na tle całego otoczenia

funkcja koordynacyjna – służy ona do zorganizowaniu odpowiedniego pakietu promocyjnego, wraz z określeniem cech przedsiębiorstwa, które konsumenci powinni zobaczyć.

funkcja komunikacyjna – celem tej funkcji jest nawiązywanie, a także utrzymywanie dialogu z konsumentami lub osobami opcjonalnie zainteresowanymi ofertą przedsiębiorstwa.

Public relations w branży turystycznej świetnie sprawdza się podczas targów. Dzięki nim można zaprezentować swoją ofertę w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób.

Przykładowe targi organizowane dla branży turystycznej:

 • Warszawskie Targi Turystyczne Podróże
 • Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej KIELCE SPORT-ZIMA
 • BOAT EXPO Targi Sportów Wodnych i Sprzętu Pływającego
 • Targi Turystyczne WYPOCZYNEK
 • Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro
 • GLOB Międzynarodowe Trgi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego
 • Gdańskie Targi Turystyczne GTT
 • Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
 • Krakowski Salon Turystyczny
 • Wiatr i Woda Targi Sportów Wodnych i Rekreacji
 • Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku
 • CIEPŁY BAŁTYK Targi Wyposażenia Hoteli
 • Międzynarodowe Targi Turystyczne TourTec
 • Międzynarodowe Targi Rowerowe Kielce Bike –Expo

Serwisy internetowe, na których można reklamować usługi turystyczne:

Serwisy noclegowe: (pełna lista)

strefanoclegowa.pl
ciekawenoclegi.pl
vipturystyka.pl

Katalogi turystyczne: (pełna lista)

seokatalog-turystyczny.pl
katalog.noclegownia.pl
turystyka.favo.pl

Serwisy weselne: (pełna lista)

tuwesele.pl
salaweselne.com
gdziewesele.pl

Serwisy ogłoszeniowe: (pełna lista)

ogłoszeniadarmowe.com.pl
www.radom.ogloszenia.pl
wałbrzych.net

Serwisy rezerwacyjne: (pełna lista)

agoda.com
booking.com
casamundo.pl

Wyszukiwarki lotów: (pełna lista)

olastminuter.pl
fru.pl
skyscanner.pl

Co najbardziej skupia uwagę turystów, którzy chcą się wybrać do danego miejsca:

 • ciekawe atrakcje do zwiedzania – 56% ankietowanych
 • atrakcyjna oferta, na przykład tanie bilety lotnicze – 35% ankietowanych
 • rekomendacje znajomych lub rodziny – 34% ankietowanych
 • możliwość zrealizowania swoich pasji lub zainteresowań – 33% ankietowanych
 • miejsce jest sprawdzone – 18% ankietowanych
 • podczas pobytu będzie ciekawe wydarzenie – 18% ankietowanych
 • program przyrodniczy, który wzbudził zainteresowanie do danego miejsca – 13% ankietowanych
 • przeczytana książka, która stała się inspiracją do podróży – 13% ankietowanych
 • obejrzany film, który zainspirował do podróży – 12% ankietowanych
 • rekomendacje biura podróży – 7% ankietowanych
 • reklama miejsca w mediach – 6% ankietowanych
 • inne – 2% ankietowanych
 • opinie o miejscu przeczytane na różnych portalach turystycznych – 1% ankietowanych

Marketingu w Internecie z perspektywy turystyki:

Jeśli Twoim ostatnim zadaniem jest jak najlepsze rozreklamowanie nowo powstałego hotelu, to w pierwszej kolejności trzeba wiedzieć jakie są zasady marketingu, a także czy istnieją pewne rzeczy, które niestety mogą zaszkodzić w tej kwestii. Ponieważ wydaje się, że zła reklama, jest również dobrą reklamą. Nieważne co, byle by mówili.

To jest błędne myślenie, które na pewno pociągnęło na dno niejedną osobę, oraz jej firmę. Dlatego zastanówmy się jak powinna wyglądać korzystna reklama hotelu lub innego obiektu noclegowego, a jakiej należy się wystrzegać. Zapamiętajmy jednak, że marketing w hotelarstwie jest niezwykle istotny. Jeżeli ktoś uważał, że wybudowanie hotelu w zupełności wystarczy, a także nie trzeba będzie nic robić poza dodaniem nazwy hotelu do specjalnego katalogu. To niestety jest w bardzo dużym błędzie.

W pierwszej kolejności trzeba ustalić do kogo dokładnie kierowana jest oferta. Czy to będą osoby zamożne, ponieważ hotel charakteryzuje się elegancją, luksusem, ale również wysokimi cenami, czy jednak kierowany jest do osób chcących podróżować bardzo tanio. Tutaj również marketing w turystyce obejmuje różne hasła reklamowe, a także ujmuje ciekawe promocje, które przyciągają klientów.

Dobrym pomysłem jest na przykład wzięcie udziału w zakupach grupowych. Mamy wiele możliwości by marketing hotelu odniósł prawdziwy sukces. Możemy w końcu zacząć już od tego, żeby dane o hotelu pojawiły się w Internecie. Na przykład pod postacią własnej strony internetowej, bądź też bloga.

Przydałaby się profesjonalnie przygotowana galeria. Ponadto można reklamować się swoimi banerami na przykład na stronach informacyjnych konkretnego regionu. Nie zapominajmy mimo wszystko, że marketing turystyczny może również zaszkodzić. Bardzo kiepskim pomysłem jest stosowanie spamu, jako jednego z rodzajów reklamy.

Ponieważ potencjalni klienci nie lubią natarczywych reklam, które opierają się przede wszystkim na łamaniu różnych zasad. Warto zatem zapoznać się z głównymi zasadami etyki dotyczącymi ogólnego marketingu w turystyce.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Podstawy turystyki w Polsce może nie były odnotowywane w zbyt zamierzchłych czasach. Ale doszukano się niektórych wzmianek, że już na początku powstania naszego kraju, odbywały się podróże zagraniczne. Najczęściej jednak miały one charakter dyplomatyczny, handlowy, lub dążyły do miejsc kultu. Natomiast w ramach zdobycia lepszej edukacji wielu Polaków zaczęło wyjeżdżać do Bolonii. Takie kierunki miały miejsce w XIV wieku. Natomiast w wieku XVIII społeczność polska zaczęła rzeczywiście nastawiać się na podróżowanie o charakterze rekreacyjnym (pełna treść).

Mechanizm rynkowy jest jednym z ważniejszych elementów jaki ma wpływ na cały rynek usług turystycznych. Przede wszystkim jest on wyrazem zależności przyczynowo-skutkowych, jakie pojawiają się pomiędzy podażą, popytem, a także cenami. Takie zmiany są odnotowywane jednocześnie w krótkich oraz długich odstępach czasu. O klasycznym mechanizmie rynkowym, będziemy mogli powiedzieć kiedy sprawdzamy wcześniejsze zależności na tle doskonałej konkurencji. Co oczywiście jest jedynie jakby laboratoryjnym przykładem (pełna treść).

Aby wiedzieć jak określić ceny za imprezy turystyczne, marketing usług turystycznych musi dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki pozytywne i negatywne. Jak i również wpływ konkurencji. Do takich czynników zalicza się między innymi powszechne obniżenie cen, sezonowość lub po sezonowość dla ruchu turystycznego w danym regionie, ograniczenia prawne, bądź też stosowanie transakcji specjalnych na przykład za lojalne korzystanie z wcześniejszych usług. Do czynników przy ustalania ceny zalicza się także ryzyko związane z niesprzedanie produktu turystycznego (pełna treść).

Jeśli chcemy samodzielnie zorganizować sobie podróż, na pewno w pierwszej kolejności próbujemy ustalić miejsce oraz cel podróży. Dopiero następnie skupiamy się na wszystkich innych aspektach, takich jak baza noclegowa, wyżywienie lub rozrywka. Przykładowo próbując znaleźć dogodne miejsca noclegowe wystarczy mieć dostęp do Internetu. Dzięki temu trafimy na serwisy posiadające liczne ogłoszenia. Zaawansowane wyszukiwarki pozwolą nam na wyszukanie dogodnych warunków, a także konkretnej lokalizacji noclegu (pełna treść).

 

Warto zobaczyć również: katalog turystyczny, podstawy turystyki, marketing w turystyce, baza noclegowa, marketing usług turystycznych, marketing turystyczny

Jak oceniasz artykuł?
Wysyłanie
Ocena
5 (os.: 1)