Cechy produktu turystycznego

Do najważniejszych cech charakterystycznych produktu turystycznego zaliczane są przede wszystkim nietrwałość, zmienność, nierozdzielność, a także niematerialność.

Pierwsza cecha, czyli nietrwałość, od razu nasuwa nam do głowy produkt, który ma swoją określoną żywotność. Konsumenci korzystający z produktu turystycznego, powinni mieć świadomość tego, że ulokowane są one w konkretnych terminach. Przykładem jest na przykład weekendowy wyjazd w góry, noclegi w czasie urlopu trwające przez dwa tygodnie. Dlatego jeśli klient zarezerwuje daną usługę, to nie może skorzystać z niej w innym terminie niż wcześniej się umówił.

Kolejna cechą jest zmienność. Pod tym względem należy rozumieć odczucia klienta, który korzysta z tej samej usługi w zupełnie innych warunkach oraz okolicznościach. Przykładem może być miły i doświadczony personel, który wywoła satysfakcję u klienta. Ale u tego samego klienta mogą być również wzbudzone uczucia braku satysfakcji, jeśli będzie obsługiwany on przez niekompetentną osobę i niezbyt kulturalną.

Trzecia cecha może być nieco niezrozumiała dla osób nie zajmujących się na co dzień turystyką. Jednak w nierozdzielność oznacza nic innego, niż brak możliwości rozdzielenia wykupionego całego pakietu usług na mniejsze czynniki. Po przykładowym wykupieniu całej wycieczki, w której ma zapewnione wyżywienie, noclegi, a także atrakcje turystyczne, nie może przyjechać jednego dnia, żeby przespać się w hotelu, a innego dnia, żeby skorzystać z obiecanego wyżywienia. Komplet oferowanych usług, może wykorzystać tylko w jednym, zarezerwowanym przez niego terminie.

Skupiając się na ostatniej cesze, czyli niematerialności, powinniśmy rozumieć produkt turystyczny, jako coś czego nie możemy kupić i korzystać jak z dobra materialnego. Nie ma żadnych magazynów do składowania produktów turystycznych. Ponieważ są one odbierane przez konsumentów namacalnie, czyli jako przeżycia. Zwykle zakup produktu turystycznego odbierany jest jako zakup obietnicy stawianej przez sprzedawcę, o idealnym wypoczynku, szytym na miarę potrzeb konsumenta.

[1] Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s.18 [2] Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,  s.102 oraz Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Rapacz A. (redakcja naukowa), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s.132 [3] Chudoba T., Marketing w turystyce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008, s.136. [4] Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.20
Prev Dalej
0 opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *