czwartek 22 Kwiecień 2021

Marketing usług turystycznych – czyli co?

Marketing usług turystycznych

MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH

Koncepcja III FALI Alvina Tofflera

 

Gospodarka dzieli się na III sektory

– I sektor – Rolnictwo
– II sektor –  Przemysł
– III sektor – usługi

 

Usługi cechują się między innymi globalizacją mediów, tworzeniem się sektora informacji, czy też dominacją specjalistów oraz naukowców w całej gospodarce. Natomiast przedsiębiorstwa coraz bardziej nastawiają się na ukierunkowanie się na ścieżce marketingu.

Historia turystyki na świecie

W czasach starożytnych społeczeństwo przemieszczało się głównie z powodu poszukiwania nowych terenów na polowania, zdobycia nowych terenów, które można było zasiedlić, ale też wśród nich wymienić można wyprawy rabunkowe. W starożytności rozwijać się zaczęły także wyprawy związane z miejscami kultu, czyli dzisiaj określane pielgrzymkami, jak i również wyprawy handlowe.

W okresie wczesnego średniowiecza, czyli dokładnie w Renesansie, dominowały przede wszystkim wyprawy związane z osiedleniem nowych terytoriów. W związku z tym dochodziło także wyprawy poznawcze i odkrywcze w celu skolonizowania nowych terenów. W tym czasie można było mówić o słynnych wyprawach Krzysztofa Kolumba, bądź Marco Polo. Tutaj także warto wspomnieć o wyprawach handlowych.

Nie bez znaczenia miały także miejsca kultu religijnego, przede wszystkim wielkie sanktuaria. W tym celu pielgrzymowano głównie do Hiszpanii, Włoch, oraz Palestyny.

W XVII wieku można wyróżnić już prawdziwą turystykę. Między innymi przy dużych klasztorach zaczęły funkcjonować miejsca, w których umierali chorzy ludzie, ale w tym celu musieli zmienić miejsce zamieszkania. Rozwój transportu w tym czasie zaczynał być coraz bardziej kontrolowany. Skupiano się na rozbudowie dróg, a także próbowano rozwijać środki transportu.

Od XIX wieku do I Wojny Światowej można powiedzieć, iż turystyka zaczęła nabierać wymiaru wypoczynkowego oraz komercyjnego. Mianowicie w tym czasie powstało pierwsze biuro podróży Thomasa Cooka. Ponadto miejsca atrakcyjne turystycznie stawały się typowymi kurortami, skupiającymi wokół siebie coraz większą liczbę odwiedzających.

W XX wieku mogliśmy zaobserwować gwałtowny progres techniki, a także rozwój miast w Europie. W tym czasie także zaczynała kształtować się klasa średnia. Również na XX wiek przypada zapoczątkowanie polityki turystycznej.

XXI wiek jest jak na razie apogeum w całej historii turystki. Doszło do globalizacji nośników informacji oraz mediów. W ten sposób klienci nie tylko mogą zakupić imprezy turystyczne praktycznie bez wychodzenia z domu, ale również biura podróży dobierają oferty do indywidualnych oczekiwań klientów.

Historia marketingu usług turystycznych:

Tutaj warto wymienić postęp pomiędzy samodzielnym podróżowaniem, a komercyjnym wykupywaniem całościowych pakietów turystycznych.

W ostatnich latach można zaobserwować, że coraz bardziej otworzyliśmy się na poznawanie nowych krajów, loty samolotami, jak i również obcą kulturę.

Walory turystyczne – są to  elementy środowiska przyrodniczego, a także pochodzenia antropologicznego, które jednocześnie lub osobno interesują turystę, przebywającego na danym terytorium.

Marketing usług turystycznych skupia się na jak najlepszym wykorzystaniu walorów przyrodniczych w celach turystycznych. Sposób wykorzystania poszczególnych komponentów przyrodniczych:

– woda – zbiorniki wodne, przyczyniają się do powstania wielu malowniczych kurortów. Pozwalają one na budowę marin, przystań wodnych, organizację spływów kajakowych, rejsów statkami. Przy zbiornikach wodnych organizowane są kursy nurkowania, festiwale, istnieje możliwość połowu ryb. Również turyści korzystają ze strzeżonych kąpielisk. Przy zbiornikach wodnych rozwija się cała infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, a także rozrywkowa.

– ukształtowani terenu –  najczęściej turyści korzystają z górzystych powierzchni terenu. Dzięki nim rozwijane szlaki górskie, z możliwością uprawiania wspinaczki lub turystyki pieszej. Sezonowo rozwijają się głównie ośrodki ze sportami zimowymi. Na szlakach znajdują się schroniska, wyciągi, punkty widokowe, a także usługi związane z przyjęciem gości. Najczęściej w dolinach rozwijają się kurorty górskie.

– roślinność chroniona – roślinność pod ochroną znajduje się najczęściej na terenie rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych. W okolicach miejsc znajdujących się pod ochroną znajdują się pensjonaty, campingi. Możliwość wypożyczenia rowerów, kupienia pamiątek.

– dzika przyroda – chroniona jest ona w rezerwatach, parkach przyrodniczych, w pobliżu znajdują się głównie ośrodki edukacyjne. Możliwość „zwiedzania” pod okiem przewodnika.

– klimat – sprzyjający klimat sprzyja rozwojowi turystki, szczególnie w okolicach plaż. Wymienia się kurorty wakacyjne, jak i również zimowe.

Usługi turystyczne – zawierają w sonie wszystkie czynności, które mają na celu zaspokojenie potrzeb turystów, czyli osób aktualnie przebywających poza miejscem zamieszkania (nie w celach zarobkowych). Usługi turystyczne omijają wszelką produkcję przedmiotów.

Usługi turystyczne cechują się:

– nieuchwytnością

– heterogenicznością

– zniszczalnością

– nierozdzielnością

Produkt turystyczny – jest to konkretna usługa kupowana przez turystów podczas wyjazdu poza domem. Do produktów turystycznych zalicza się na przykład zakwaterowanie, wyżywienie, bądź transport.

Produkty turystyczne możemy podzielić na:

– podstawowe –  zakwaterowanie, wyżywienie, transport lotniczy, transfer
– komplementarne – wypożyczenie sprzętu sportowego, wynajęcie przewodnika

W szerszym ujęciu, podstawowe produkty turystyczne określane mogą być jako walory turystyczne. Te z kolei dzielą się na:

– naturalne – na przykład klimat, ukształtowanie powierzchni, bogactwa naturalne
– antropogeniczne – zabytki architektoniczne, czy też kuchnia ludowa, rzemiosło artystyczne, rozrywka w danym regionie

Rynek turystyczny będzie występował w takim momencie, kiedy nabywcy oraz sprzedawcy ustalają co będzie sprzedawane i kupowane oraz na jakich warunkach. W przypadku rynku turystycznego, możemy mówić o usługach turystycznych lub produktach, czyli wszystkich rzeczach zaspokajających potrzeby turystów.

Rynek usług turystycznych dzieli się na:

– stronę popytową – do niej zaliczają się wszyscy podróżni
– stronę podażową – do niej zaliczają się wszystkie przedsiębiorstwa oferujące produkty turystyczne

Cechy rynku usług turystycznych

– rynek usług turystycznych zawiera w sobie rynek dóbr i usług. Jednak w tej gałęzi przeważają przede wszystkim usługi
– dobra i usługi sprzedawane są jednocześnie, wtedy mowa jest o usługach komplementarnych
– konsumpcja oraz produkcja usług turystycznych występuje w tym samym miejscu
– występowanie rynku turystycznego zlokalizowane jest w miejscach sezonowego oraz stałego pobytu turystów.

Rynek turystyczny możemy podzielić pod względem:

Kryterium geograficznego:

– lokalny
– regionalny
– krajowy
– kontynentalny
– światowy

Rodzaju usług turystycznych:

– usługi hotelarskie
– usługi organizatorów podróży
– usługi gastronomiczne
– usługi przewozów turystycznych
– usługi przewodnickie

Grupy wiekowe turystów

– turystyka młodzieżowa
– turystyka rodzinna
– turystyka emerytów i rencistów

Miejsce zamieszkania turysty i miejsce docelowe jego podróży

– turystyka przyjazdowa
– turystyka wyjazdowa
– turystyka biznesowa

Cel podróży

– turystyka biznesowa
– turystyka motywacyjna
– turystyka zdrowotna
– turystyka wypoczynkowa
– turystyka poznawcza
– turystyka religijna

 

Marketing – jest funkcją zarządzania polegająca na organizowaniu, a także kierowaniu wszystkimi działaniami przedsiębiorstwa. Działania marketingowe wchodzą w ścisłą korelację w zapotrzebowania, a także opinie stawiane przez klienta.

Typy turystów:

– organised amass tourist – czyli turysta, który zachowuje własne przyzwyczajenia, przebywając na obcym terytorium. Podróżuje masowo z innymi turystami w zorganizowanych grupach

– indyvidual mass tourist – indywidualny turysta masowy –  turysta przemieszczający się po znanych szlakach, ale dostosowujący wszystkie uwarunkowania do własnych potrzeb.

– Explorer –  turysta nastawiony na odkrywanie nowych regionów i miejsc. Jednak przy tym nie rezygnuje z własnych przyzwyczajeń

– Drifter – turysta wędrowiec – turysta podróżuje z nastawieniem na integrację z nowym terytorium, kulturą, kuchnią. W ramach wędrówki zwykle rezygnuje ze swoich przyzwyczajeń.

 

Potrzeby ludzkie według Maslowa, a także jak marketing usług turystycznych dostosował się z produktami turystycznymi do tych potrzeb

– I miejsce – Podstawowe potrzeby fizjologiczne – takie jak jedzenie, picie

— turystyka handlowa

– II miejsce – Potrzeby bezpieczeństwa – np. troska o przyszłość, schronienie

— wyjazdy lecznicze i handlowe

– III miejsce – Potrzeby przynależności, miłości, solidarności

— odwiedziny rodziny, przyjaciół, znajomych

– IV miejsce –  Potrzeby szacunku oraz uznania

— podróże dla prestiżu, turyści tutaj często kierują się snobizmem

– V miejsce – Potrzeby wiedzy, szczęścia, zrozumienia, przeżyć duchowych, jak i również samorealizacji

— wyjazdy poznawcze, rekreacyjne, edukacyjne, religijne

Turyści mogą indywidualnie wybierać alternatywę wyboru oferty. Wybierają między innymi:

– gdzie chcą pojechać,
– kiedy chcą wyjechać,
– czy proponowana oferta im odpowiada,
– kto jest organizatorem wyjazdu,
– jakimi środkami transportu dotrze się do miejsca docelowego,
– jaki będzie program pobytu,
– jaki będzie rodzaj zakwaterowania wyżywienia,
– jakie dodatkowe rozrywki można sobie zagwarantować.

W jakim źródle najczęściej znajdujemy informacje na temat ofert turystycznych i gdzie dokonujemy zakupów:

– Poszukiwanie pomysłów na wyjazd –  najczęściej znajdujemy je w Internecie, bo aż 65% ankietowanych
– Wybieranie miejsca wyjazdu – najczęściej wybieramy za pośrednictwem Internetu, aż 58% ankietowanych
– Wybór biura podróży lub touroperatora –  najczęściej wybieramy na podstawie wcześniejszych doświadczeń, aż 53% ankietowanych
– Poszukiwanie promocyjnej ceny, lub porównanie ofert pod względem ceny – najczęściej wybieramy za pośrednictwem Internetu, aż 61% ankietowanych
– Wybranie ostatecznej oferty wycieczki – najczęściej decyzja zapada bezpośrednio w biurze podróży, aż 60% ankietowanych
– Poszukiwanie informacji na temat wyjazdu, dotyczących atrakcji, zabytków. Itp.  –  najczęściej poszukujemy ich w Internecie aż 76% ankietowanych

Marketing usług turystycznych doskonale wie, co ma wpływ na postrzeganie produktu turystycznego:

– potrzeby konsumenta
– cel wyjazdu – np. chęć wypoczynku, realizacja marzenia, atrakcyjna cena, wyjazd służbowy,
– cechy psychograficzne – osobista kultura, predyspozycje społeczne
– zmienne demograficzne  – stan cywilny, wiek,

Producent postrzega produkty turystyczne na określonych poziomach:

– istota produktu –  główny cel wyjazdu, lub zapotrzebowanie na wyjazd (chęć wypoczynku, regeneracji, zwiedzania)
– produkt rzeczywisty – pod tym kryją się faktyczne usługi turystyczne takie jak wyżywienie, zakwaterowanie, transport, czy też ubezpieczenie
– produkt rozszerzony – dodatkowe usługi, które uatrakcyjniają ofertę, do nich zaliczają się na przykład wycieczki fakultatywne
– produkt potencjalny – ewentualny produkt turystyczny, który może pojawić się w niedalekiej lub dalszej przyszłości

 

Zobacz również:

Podstawy turystyki, a najważniejsze wydarzenia w Europie oraz Polsce. W 1841 roku zaczęło funkcjonować pierwsze biuro podróży Thomasa Cooka, które zyskało popularność na skalę europejską. Czterdzieści jeden lat później zaczęły powstawać pierwsze zrzeszenia hotelarskie, które miały miejsce w Szwajcarii. Tymczasem w Polsce, również mniej więcej w tym czasie, bo w 1873 roku zawiązało się Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie. Natomiast rok później w Tatrach wybudowano pierwsze schronisko. Znajdowało się i nadal znajduje się ono nad Morskim Okiem zobacz całość.

 

Rynek usług turystycznych jest tworzony przez podmioty zajmujące się polityką turystyczną. Do takich instytucji zaliczają się:

– podmioty międzynarodowej polityki turystycznej
– Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO)
– Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC)
– Europejska Komisja Turystyki  (ETC)
– podmioty krajowej polityki turystycznej
– podmioty regionalnej polityki turystycznej
– podmioty lokalnej polityki turystycznej
– podmioty polityki turystycznej o charakterze zawodowym oraz społecznym zobacz całość

 

Marketing turystyczny – wykorzystanie marketingu w turystyce nie jest do końca prawidłowe, jeśli będziemy sugerować się jedynie ogólnymi zasadami promowania tejże branży. Dlatego stworzono osobną gałąź mianowicie marketing turystyczny. Dzięki temu marketing bierze pod uwagę indywidualne cechy turystyki. Trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest to wyłącznie zjawisko gospodarcze, ale również wymiar społeczny i przestrzenny. Turystyka jest takim działem, który zawiera w sobie nieco inne gałęzie takie jak gastronomię, rozrywkę zobacz całość.

 

Odpowiednia baza noclegowa posiada ogłoszenia, w których między innymi zawierane są kwatery oferowane przez osoby prywatne. Do nich zaliczają się przede wszystkim ośrodki agroturystyczne. Taka forma zakwaterowania powstała na skutek rosnącego trendu, wypoczynku blisko natury, w otoczeniu lasów, zwierząt. Tym bardziej, że gospodarstwa agroturystyczne często oferują swoim gościom ciekawe atrakcje, takie jak łowienie ryb, grzybobranie, ogniska, wędzenie ryb oraz mięs, czy też kuligi, które na pewno są świetną rozrywką zarówno dla dzieci i dorosłych zobacz całość.

 

Pobierz wersje do wydruku PDF tutaj

Warto zobaczyć również: katalog turystyczny, podstawy turystyki, marketing w turystyce, baza noclegowa, rynek usług turystycznych, marketing turystyczny

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:
Wysyłanie
Ocena
5 (os.: 4)

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź