czwartek 22 Kwiecień 2021

Podstawy turystyki – czyli co?

Podstawy turystyki

PODSTAWY TURYSTYKI

Podstawy turystyki obejmują między innymi takie pojęcia jak:

krajoznawstwo – nazywamy ruchem społecznym, który zwiększa popularność wiedzy na temat swojego narodowego kraju. Dzięki krajoznawstwu można rozwinąć wycieczki, ruch turystyczny, jak i również wyprawy wędrowne o charakterze dydaktycznym, oraz etnograficznym. Dzięki krajoznawstwu zapoznajemy się z historię, etnografią, kulturą i zabytkami danego kraju bądź regionu.

odwiedzający – nazwiemy tak osobę znajdującą się na terytorium obcego dla siebie kraju. Nie jest tutaj określony żaden większy powód takich odwiedzin. Pomijając oczywiście charakter zarobkowy.

wycieczkowicz – wycieczkowiczem nazwiemy osobę, która odwiedza dany kraj w odstępie czasu nie dłuższym niż 24 godziny. Jednocześnie możemy tutaj mówić o osobach, które nie korzystały z usług jakichkolwiek hoteli, bądź innych baz noclegowych. Natomiast źródło takie jak WTO całkowicie inaczej podchodzi do definicji wycieczkowicza. Mianowicie według tej definicji wycieczkowiczem jest osoba podróżująca nie dłużej niż przez 12 miesięcy, jednocześnie nie może z tego tytułu zarabiać.

ruch turystyczny – to jest nic innego jak przemieszczanie się czasowe oraz terytorialne osób, które kierują się swoimi indywidualnymi potrzebami. Do takich celów przemieszczania zalicza się między innymi chęć poznania danego kraju, wypoczynek na danym terytorium, czy zapoznanie się z inną kulturą nie swoją. Do ruchu turystycznego nie zalicza się podróżowania w celach zarobkowych.

turyzm – jest to pojęcie, które powstało w latach dwudziestych XX wieku. Jest to pojęcie symbolizujące wszystko co jest tak naprawdę związane z turystyką.

czarter – tym pojęciem zawsze określimy bazę noclegową, a także żywieniową. Dna grupa turystów spędza czas w takich samych warunkach noclegowych, w takich samych warunkach żywieniowych, jak i również z identycznymi warunkami transportowymi. W związku z tym mówi się o tak zwanych lotach czarterowych.

allotment – jest to najczęściej okresowa, przypadająca na przykład na sezon letni możliwość rezerwacji dużej ilości miejsc w konkretnym obiekcie, na przykład hotelu. Jednocześnie posiadając możliwość anulacji tej rezerwacji, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Dzięki tej rezerwacji zyskujemy możliwość wybrania dla siebie dogodnych pokojów, warunków i innych. Ale jeśli rozmyślimy się ze skorzystania z noclegów, nie poniesiemy z tego tytułu żadnych karnych opłat.

Wolna akwizycja – jest to forma sprzedaży polegająca na zbieraniu zamówień. Lub sprzedaży danych produktów turystycznych, jeśli ma to być zamówienie o charakterze indywidualnym. Imprezy turystyczne w taki sposób sprzedawane są najczęściej przez biuro.

impreza fakultatywna – jest to impreza turystyczna, którą się proponuje klientom, ale nie jest ona wcześniej opłacona.

transfer – pojęcie to oznacza przewiezienie osób, towarów bądź też innych sprzętów z jednego miejsca do drugiego. Transfer jest gwarantowany w ramach wykupionej imprezy turystycznej, w cenie wycieczki.

study four – jest to nieliczna, a jednoczenie raczej specjalistyczna grupa turystów, która jest przede wszystkim nastawiona na walory poznawcze imprezy turystycznej. Pojawiają się oni w innym regionie po to by zwiedzać zabytki, zapoznawać się z inną kulturą, jak i również wyciągnąć jak najwięcej wiadomości z takiej imprezy turystycznej.

walory wypoczynkowe – do takich walorów wypoczynkowych zalicza się na przykład spokojną okolicę, sprzyjający klimat, czyste powietrze, czy też piękne krajobrazy.

walory krajoznawcze – do walorów krajoznawczych zaliczać się będą wszelkie zabytki, miejsca historyczne, a także kulturoznawcze.

Voucher – jest to dokument zatwierdzający wszelkie informacje na temat wykupionej imprezy turystycznej. Wśród tych produktów znajduje się między innymi informacja o zakwaterowaniu, wyżywieniu, programie wycieczki, jak i również przygotowanym transferze. Jest to dokument pozwalający na prawidłowe rozliczenie pomiędzy wykonawcami imprezy turystycznej, a jej organizatorami.

migracja – przemieszczanie się ludności z jednego miejsca na drugie.

turystyka biznesowa – do turystyki biznesowej zaliczane są wszystkie wyjazdy związane z pracą służbową. Do nich zalicza się spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia itp. W tej chwili jest to najmocniej rozwijająca się gałąź całej turystyki.

turystyka kongresowa – do turystyki kongresowej zaliczane są wszelkiego rodzaju wyjazdy na seminaria, konferencje, czy także sympozja. Najczęściej w jednym miejscu spotykają się osoby posiadające takie same zainteresowania, lub kwalifikacje naukowe.

chłonność turystyczna – jest to maksymalna liczba osób, które jednocześnie przebywają w ruchu turystycznym na danym regionie. Jednocześnie ta maksymalna liczba osób nie przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego.

pojemność turystyczna – jest to liczba, która może optymalnie znajdować się na danym obszarze turystycznym. Przekroczenie tej liczby mogłoby się okazać zgubne dla mieszkańców, przyrody i zabytków tego terytorium.

produkt turystyczny – produktem turystycznym nazywamy wszystkie usługi kupowane przez turystów. Do nich zalicza się na przykład zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka, czy też przelot. Takimi produktami jest dosłownie wszystko, co zostało wykorzystane przez turystę zaraz po opuszczeniu swojego miejsca zamieszkania.

markowy produkt turystyczny – markowym produktem turystycznym nazwiemy produkt, który wyróżnia się unikalną osobowością. Dzięki rozpoznawalnej marce, produkt turystyczny taki ma duże szanse na większy zbyt niż te same produkty w innych firmach konkurencyjnych.

dobra turystyczne – są to dobra przyrodnicze, historyczne, czy też antropologiczne, czyli takie które powstały w wyniku działalności ludzkiej. Dobra turystyczne cechują się tym, że cieszą się bardzo dużym popytem wśród ludzkości. Dobra turystyczne możemy podzielić na podstawowe oraz komplementarne.

centra turystyczne – są to rodzaje miejscowości turystycznych, a także zespoły miejskie które posiadają konkretne walory turystyczne. Mogą to być również obszary historyczne, bądź administracyjne.

obszar recepcji turystycznej – takim obszarem są miejscowości, regiony lub nawet całe kraje, które są odwiedzane przez turystów. Najczęściej turyści w takie miejsce jeżdżą w określonym sezonie. Natomiast w pozostałych miesiącach roku z dóbr materialnych korzystają sami mieszkańcy. Aby określić dane terytorium obszarem recepcji turystycznej musi spełnić ono 3 warunki: teren musi zawierać bazę materialną, walory turystyczne, a także dobrą dostępność dla turystów. W ten sposób dany obszar zyskuje atrakcyjność turystyczną.

usługi cateringowe – przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednie uwarunkowania i są w tym kierunku wyspecjalizowane produkują, jak i również dowożą żywność. Zazwyczaj są to gotowe dania, takie jak obiady, przystawki, desery. Ale poza tym są odpowiedzialni za dowóz naczyń i napojów. Często serwując przy okazji usługi kelnerskie. Usługi cateringowe najczęściej wykorzystywane są przy różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, bankietach, oraz konferencjach.

Explorer – explorerem nazwiemy osobę, która podróżuje nie poruszając się po gotowych szlakach. Wtedy faktycznie można powiedzieć, że jest on odpowiedzialny również za penetrowanie nowych ścieżek. Często w tym celu musi wytężać swoje siły, rezygnując ze swojej wygodny i komfortu.

drifter – jest to osoba, która podróżując do danego miejsca, postanawia maksymalnie przeżyć ten pobyt w rodzimej kulturze, jednocześnie rezygnując ze swoich nawyków.

pakiet turystyczny – pakietem turystycznym nazwiemy kombinację lub zestaw składający się przynajmniej z dwóch produktów turystycznych. Na przykład może to być jednocześnie przejazd i zwiedzanie. Jednak pakiety turystyczne są sprzedawane jako jeden produkt w cenie zryczałtowanej.

atrakcyjność turystyczna – są to konkretne czynniki, które przyczyniają się do tego, iż dany region jest odwiedzany przez turystów. Może to być zabytek, walor przyrodniczy, obecność popularnego szlaku, atrakcje turystyczne o charakterze komercyjnym, jak i również łatwy dostęp do danego miejsca.

pilot wycieczek – jest to osoba odpowiedzialna za oprowadzanie zorganizowanych grup lub indywidualnych klientów po konkretnym regionie, miejscu, zabytku. Pilot wycieczek najczęściej jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy organizacyjne danej wycieczki. Musi zatroszczyć się o zakwaterowanie uczestników wycieczki, ich wyżywienie, a także oprowadzenie po konkretnym rejonie.

przepustowość turystyczna szlaku – szlak turystyczny, aby nie stracił swoich walorów przyrodniczych, a środowisko naturalne nie zostało zniszczone, może w danej chwili mieć maksymalną liczbę osób na szlaku. Ta ilość określana jest mianem przepustowości turystycznej szlaku.

szlak turystyczny – jest to droga wytyczona lub też naturalna, która najczęściej posiada odpowiednie oznakowanie. Szlak taki przechodzi przez miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym, historycznym lub kulturowym.

stacja turystyczna – miejscowości, jak i również różne ośrodki, skupione na działalności turystycznej na konkretnym terenie.

marina – port, który został przeznaczony z gości wraz z kompleksową obsługą, w którym cumują mniejsze łodzie i żaglówki.

piktogram – znaki umowne, rysunkowe symbole

Turystyka – jest działalnością, która obejmuje wszystkie produkty turystyczne takie jak zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie, transport, które są realizowane poza miejscem zamieszkania usługobiorcy, czyli w tym kontekście turysty. Turystykę można uprawiać w celu rekreacyjnym, służbowym, wypoczynkowym, czy też naukowym bądź poznawczym.

Podstawy turystyki, a klasyfikacje gałęzi turystycznych:

Turystykę można podzielić ze względu na cel podróżowania. Zatem turystyka może mieć charakter:

– rekreacyjny
– zdrowotny
– poznawczy
– związany z chęcią zmiany w swoim życiu
– służbowy
– kultowy lub religijny
– towarzyski
– etniczny
– edukacyjny
– psychologiczny
– rozrywkowy

Turystykę możemy podzielić pod względem czasu trwania poza domem. Wtedy wymienimy turystykę:

– krótkopobytową lub krótkoterminową
– średniopobytową lub średnioterminową
– długopobytową lub długoterminową

Turystyka podzielona względem okresu wyjazdu:

– sezonowa – na przykład n sezon zimowy lub wakacyjny
– weekendowa – na sobotę i niedzielę
– świąteczna – w okresie świąt i długich weekendów
– urlopowa – w czasie wolnych dni od pracy bądź wakacji

Turystyka podzielona ze względu na środek lokomocji:

– samochodowa
– samolotowa
– autokarowa
– piesza
– rowerowa
– kolejowa
– wodna
– inne

Turystyka została oficjalnie podzielona przez WTO, na:

  • turystykę krajową – polega na przemieszanie się mieszkańców wewnątrz swojego kraju
  • turystykę przyjazdową – polega na przyjeździe osób, które mieszkają poza danym krajem
  • turystykę wyjazdową – polega na wyjeździe osób mieszkających w danym kraju, poza jego granice

Natomiast:

  • turystyka wewnątrz krajowa –  zawiera w sobie zarówno turystykę przyjazdową oraz krajową
  • turystyka narodowa – obejmuje turystkę wyjazdową oraz krajową
  • turystyka międzynarodowa – obejmuje turystykę wyjazdową oraz przyjazdową

 

Zobacz również:

Marketing usług turystycznych obejmuje między innymi kompozycję marketingową, czyli nic innego jak marketing mix. W tłumaczeniu możemy tutaj rozumieć mieszankę marketingową obejmującą zespół elementów, dzięki którym można wpływać na rynek turystyczny zobacz całość.

Reguła 4P, czyli czterech komponentów obejmuje:

– product – produkt  – asortyment, marka, produkt, usługa
– price – cenę
– place – strategię dystrybucji wraz z rozwiązaniami logistycznymi
– promotion – promocję w tym zawiera się reklamę, public relations, promocję osobistą, oraz promocję dodatkową.

Marketing w turystyce w bardzo dużej mierze skupia się na produkcie turystycznym. Rzeczywiście produktem turystycznym możemy nazwać dosłownie wszystko co tylko zostaje wykorzystane przez turystów w celach turystycznych. Do nich zalicza się między innymi zakwaterowanie, transport, wyżywienie, wycieczki fakultatywne, wynajęcie przewodnika, bądź wszelkiego rodzaju rozrywka.  Na produkt składają się odpowiednie czynniki takie jak wizerunek obszaru, a także poziom i struktura cen, będące składnikami jak i również za całość produktu zobacz całość.

Rynek usług turystycznych – należy pamiętać, że rynek usług turystycznych jest tworzony nie tylko przez przedsiębiorców, ale również konsumentów. W ten sposób można było dokonać podziały grupy konsumentów według określonych kryteriów:

– kryterium geograficznego – dzieli konsumentów według miejsca, kraju i regionu zamieszkania
– kryterium demograficznego – dzieli konsumentów według ich wieku, płci
– kryterium społeczno-ekonomicznego – dzieli konsumentów według ich wykształcenia, religii, dochodów
– kryterium psychograficznego – dzieli konsumentów według ich stylu życia
– kryterium behowiarystycznego  – dzieli konsumentów według ich przywiązania do marki, czy też uległości na reklamy zobacz całość.

Baza noclegowa – decydując się na wyjazd, niezależnie czy będzie miał on charakter wypoczynkowy, czy służbowy, niezależnie czy będzie on miał miejsce w Polsce, czy poza granicami kraju, na pewno będzie nas interesowała baza noclegowa. Wchodząc na pierwszy lepszy serwis z ogłoszeniami zakwaterowania możemy znaleźć propozycje hotelowe, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, agroturystyczne, pokoje gościnne, domów  do wynajęcia, pól namiotowych, moteli, schronisk, kempingów, zajazdów, gospodarstw ekologicznych, przystań, a nawet możliwość przenocowania w zabytkach zobacz całość.

Pobierz wersje do wydruku PDF tutaj

Warto zobaczyć również: katalog turystyczny, baza noclegowa, rynek usług turystycznychmarketing usług turystycznych, marketing w turystyce, marketing turystyczny

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:
Wysyłanie
Ocena
5 (os.: 3)

0 opinie

Zostaw odpowiedź