Ukraińcy kupują w Polsce mieszkania. Jaki metraż wybierają?

Ukraińcy kupują w Polsce mieszkania. Jaki metraż wybierają?

  1. Wstęp
  2. Ukraińcy na polskim rynku nieruchomości
  3. Charakterystyka zakupów Ukraińców
  4. Porównanie z innymi narodowościami
  5. Preferowane lokalizacje przez cudzoziemców
  6. Podsumowanie i wnioski

1. Wstęp

W roku 2023 obcokrajowcy zainwestowali znaczną kwotę w polskie nieruchomości, z czego największą grupę stanowili Ukraińcy. Analiza danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) pokazuje, że ich zainteresowanie skupiało się głównie na nabywaniu mieszkań o określonym metrażu. Artykuł ten ma na celu przybliżenie zjawiska zakupów nieruchomości przez Ukraińców w Polsce, ich preferencji oraz porównanie tych trendów z innymi narodowościami.

2. Ukraińcy na polskim rynku nieruchomości

W roku 2023 Ukraińcy stanowili główną grupę cudzoziemców, którzy nabywali mieszkania w Polsce. Według danych MSWiA, zakupili oni ponad 7 tysięcy lokali o łącznej powierzchni prawie 390 tysięcy metrów kwadratowych. To znaczący udział w ogólnej liczbie transakcji na rynku nieruchomości.

2023r. – 14346
2022r. – 14359
2021r. – 10621
2020r. – 7434
2019r. – 8487

3. Charakterystyka zakupów Ukraińców

Ukraińcy, którzy decydowali się na zakup mieszkań w Polsce, celowali głównie w nieruchomości o skromniejszym metrażu. Średnia powierzchnia lokalu nabywanego przez nich wynosiła nie więcej niż 54 metry kwadratowe, co było niższe niż średnia wielkość mieszkania zakupionego przez wszystkich cudzoziemców.

4. Porównanie z innymi narodowościami

Zakupy nieruchomości przez Niemców w Polsce wykazują tendencję do zmniejszania się.

Warto porównać aktywność naszych zachodnich sąsiadów z danymi dotyczącymi zakupów mieszkań. Niemcy, zarówno jako osoby fizyczne, jak i firmy, nabyli ponad 74 tysiące metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. To oznacza, że ich inwestycje były ponad pięciokrotnie mniejsze niż te dokonane przez Ukraińców. Przyjmując, że średnie mieszkanie miało 58 metrów kwadratowych, osoby fizyczne i prawne z Niemiec zakupiły około 1,3 tysiąca lokali.

Zakupy Niemców w Polsce wyraźnie zmniejszyły się w porównaniu z poprzednim rokiem, a także były skromniejsze w porównaniu z zakupami innych narodowości, takich jak Białorusini. Ci ostatni w 2023 roku nabyli około 2 tysięcy mieszkań, co stanowi wzrost o ponad połowę w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie zakupili blisko 112 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Informacje te pochodzą z raportu przygotowanego przez MSWiA.

5. Preferowane lokalizacje przez cudzoziemców

Warszawa, Kraków i Wrocław – oto trzy miasta, które przyciągają wzrok obcokrajowców na polskim rynku nieruchomości.

Warto zauważyć, że to stolica, czyli Warszawa, cieszyła się największym zainteresowaniem. Dane z 2023 roku pokazują, że cudzoziemcy jako osoby fizyczne nabyli tam ponad 2,6 tysiąca mieszkań, a zagraniczne firmy dokupiły prawie 300 lokali. Łącznie, to ponad 2,9 tysiąca mieszkań znalazło swoich właścicieli spoza granic Polski. Jednakże, ta liczba okazała się być o ponad jedną piątą mniejsza niż w poprzednim roku.

Kraków również zajmuje prestiżowe miejsce na podium, z wynikiem na poziomie 1,6 tysiąca zakupionych mieszkań przez cudzoziemców. Natomiast Wrocław, choć nieco z mniejszą liczbą, to nadal zasługuje na uwagę – ponad 1,3 tysiąca nabytych mieszkań w 2023 roku. Pozostałe miasta, takie jak Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk i Szczecin, również odnotowały aktywność obcokrajowców na swoich rynkach nieruchomości, choć w nieco mniejszym stopniu, z wynikami od 113 do 568 zakupionych nieruchomości.

Natomiast na przeciwnym biegunie, znajdują się polskie miejscowości turystyczne, jak Świnoujście, Zakopane oraz Gdynia. W tych miejscach, cudzoziemcy nabyli łącznie 117 nieruchomości. Warto zauważyć, że w Zakopanem obserwuje się stosunkowo niewielką aktywność ze strony zagranicznych nabywców, którzy zakupili jedynie 4 mieszkania.

6. Podsumowanie i wnioski

Zakup mieszkań przez Ukraińców w Polsce stanowi istotny element na rynku nieruchomości. Ich preferencje dotyczące metrażu oraz lokalizacji mogą być wskazówką dla deweloperów i agencji nieruchomości. Warto również zauważyć, że trendy te mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji geopolitycznej oraz ekonomicznej.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Jeśli TAK wejdź na stronę KONTAKT. Szukasz biura nieruchomości? ZOBACZ TUTAJ. Zobacz również kanał na YOUTUBE.  Zapraszam do współpracy. Ukraińcy kupują w Polsce mieszkania. Jaki metraż wybierają?

Prev Dalej
0 opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *