środa 29 listopada 2023

W jaki sposób sprawdzić zadłużenie nieruchomości? Gdzie to sprawdzić?

W jaki sposób sprawdzić zadłużenie nieruchomości? Gdzie to sprawdzić?

W jaki sposób sprawdzić zadłużenie nieruchomości? Gdzie to sprawdzić?

Zakup nieruchomości z zadłużeniem stanowi wyzwanie, którego każdy bardzo chętnie chciałby uniknąć. Ten artykuł podpowie Wam na czym się skupić w chwili zawierania umowy kupna i sprzedaży nieruchomości. Podpowiemy gdzie i jak sprawdzić zadłużenie mieszkania, działki itd.

Wpis w księdze wieczystej

Podstawą jest przeanalizowanie zapisów w księdze wieczystej nieruchomości, a zwłaszcza:

  • działy II – tutaj mowa jest o własności, można znaleźć informacje, kto posiada pełnię praw do dysponowania nieruchomością, czy są uregulowane sprawy spadkowe – w przypadku nieżyjącego już właściciela,
  • dział III – tutaj znaleźć można wszystkie obciążenia nieruchomości prawami osób trzecich,
  • dział IV – hipoteka, wpisane są na niej wszystkie obciążenia z kredytów, poprzednich właścicieli, dewelopera i inne.

Księga wieczysta stanowi pierwsze i wiarygodne źródło o wszelkich zadłużeniach nieruchomości. Wszelkie prawa wpisane do księgi wieczystej uznaje się za aktualnie obowiązujące, te wykreślone są nieważne.

Przeanalizowanie wpisów w księdze wieczystej jest uzasadniona w chwili chęci nabycia nieruchomości z rynku wtórnego. Kupując od dewelopera, można sprawdzić jego kondycję finansową i poprosić o sprawozdanie finansowe z ostatnich 2 lat.

Dysponując numerem księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości, wchodząc na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości na stronę internetową ekw.ms.gov.pl, można sprawdzić księgę wieczystą mieszkania, działki itd. Sprawia to, że zaoszczędzisz sporo czasu.

W sądzie

W wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego dla danej nieruchomości da się sprawdzić, czy nie wpłynęły jakieś nowe wnioski o zajęcie hipoteczne. Najlepiej to robić w momencie prowadzenia negocjacji z obecnym właścicielem. Można też się dowiedzieć, czy nieruchomość, która Was interesuje nie ma już wpisanej hipoteki.

W administracji spółdzielni mieszkaniowej

Niektóre z nieruchomości nie mają założonej księgi wieczystej, najczęściej zdarza się to na rynku wtórnym, w przypadku mieszkań spółdzielczych z własnościowym prawem do lokalu. Wtedy można złożyć do administracji spółdzielni wniosek o wystawienie oficjalnego zaświadczenia o zadłużeniu mieszkania. Dysponując dokumentem ze spółdzielni, będzie się miało pewność, że dany lokal nie jest obciążony albo nie jest prowadzona egzekucja komornicza.

Czynsz oraz opłaty eksploatacyjne

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, ważne jest także uregulowanie opłat eksploatacyjnych oraz rachunków za media. Zaległości obciążają wprawdzie sprzedawcę lokalu, ale w przypadku zadłużenia, dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy oraz dostarczenie mediów od uregulowania zaległości w opłatach.

Można od sprzedawcy uzyskać pisemne oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za:

  • prąd, wodę, wywóz śmieci, czy gaz,
  • czynsz,
  • telewizję kablową, internet.

Dobrze jest w akcie kupna-sprzedaży danej nieruchomości zawrzeć zapis, że obecny właściciel oświadcza o niezaleganiu z opłatami.

Obciążenia publicznoprawne

Ważne jest zweryfikowanie obciążeń publicznoprawnych, czyli opłat za podatek od nieruchomości lub użytkowanie wieczyste. Najprościej jest poprosić właściciela o przedłożenie otrzymanych pism z urzędu oraz potwierdzeń przelewów.

Wszelkie analizy pod kątem zadłużenia nieruchomości, nie należą do prostych czynności. Jest to coś bardzo czasochłonnego. Jeżeli nie dysponujecie odpowiednią ilością czasu, to możecie skorzystać z pomocy agencji nieruchomości, która zajmie się załatwieniem za Was wszystkimi formalnościami.

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź