piątek 22 września 2023

Kto może zakupić działkę rolną?

Kto może zakupić działkę rolną?

Kto może zakupić działkę rolną?

Kto może zakupić działkę rolną? Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw spowodowała, że obrót pewnymi nieruchomościami został ograniczony, a był regulowany przez ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z zapisami prawnymi niestety nie każdy będzie mógł zakupić grunt rolny. Kto to może zatem być?

Grunty dla rolników

Ziemia rolna jest powierzchnią gruntową, na której prowadzi się działalność rolniczą i została jednocześnie ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego. Może być ona wykorzystana pod uprawy, do uprawy roślin lub hodowli zwierząt. Działki rolne głównie mogą kupować rolnicy, ale spotyka się też wyjątki.

Ziemia rolna dla rodziny

Nieruchomość rolną w formie darowizny, mogą dostać osoby spokrewnione z rolnikiem. Mogą ją także odkupić od członka rodziny, nawet jeśli nie wiąże ich nic z rolnictwem. Agencja Nieruchomości Rolnych może niekiedy podjąć decyzję o wykupie ziemi od obdarowanego albo spadkobiercy, pomijając sytuację, kiedy jest to osoba bliska wcześniejszemu właścicielowi.

Nieruchomość gruntowa a przyszły rolnik

Osoby niebędące spokrewnionymi z rolnikiem i chcące wejść w posiadanie działki rolnej, mogą to zrobić po wcześniejszym uzgodnieniu z Agencją Nieruchomości Rolnej. Zalicza się do nich osoby:

  • które chcą zostać rolnikami i utworzyć gospodarstwo rodzinne, wybudować budynek i zamieszkać tam co najmniej przez 5 lat, jej uprawiania i niesprzedania przez lat 10,
  • które mają odpowiednie wykształcenie albo doświadczenie sprawiające, że działalność rolna, będzie prowadzona w sposób prawidłowy.

Mało powierzchniowe działki rolne – dla każdego?

Kiedy po 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, można nabyć nieruchomość nieprzekraczającą 30 arów albo 50 arów, kiedy to na działce stanie dom.

Oferty działek rolnych można znaleźć w internecie albo w ofertach biur nieruchomości. Z pewnością każdy coś znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź