niedziela 29 stycznia 2023

Czym jest mieszkaniowy rachunek powierniczy i na jakiej zasadzie działa?

Czym jest mieszkaniowy rachunek powierniczy i na jakiej zasadzie działa?

Czym jest mieszkaniowy rachunek powierniczy i na jakiej zasadzie działa?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest narzędziem mającym na celu chronienie interesów kupujących mieszkanie. Daje on możliwość odzyskania od dewelopera wpłaconej kwoty, ale na czym dokładnie to polega?

Czym jest mieszkaniowy rachunek powierniczy?

Jest to typ rachunku bankowego, na którym deweloper zbiera środki wpłacone przez Kupujących mieszkania. Czym się on jednak różni od zwykłego rachunku firmowego? Głównie tym, że pieniądze znajdujące się na nim nie są dewelopera, lecz do Klienta, który jest powierzającym. Deweloper jedynie może być tutaj dysponentem tych środków, ale musi przeznaczyć je zgodnie z zawartą, pomiędzy nim a powierzającym, umową.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy wynika z ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 roku. Od tamtego momentu deweloperzy muszą posiadać rachunek powierniczy, który zabezpiecza interes Kupujących oraz ich środki pieniężne.

Typy mieszkaniowych rachunków powierniczych

Można wyróżnić dwa typy mieszkaniowych rachunków powierniczych

Otwarty rachunek powierniczy

Tego typu rachunek daje deweloperom możliwość uruchomienia pieniędzy w następnych etapach inwestycji (zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie zawartej z bankiem). Rachunki otwarte mogą być ubezpieczone lub dodatkowo mieć gwarancję bankową.

Zamknięty rachunek powierniczy

Rachunek zamknięty blokuje deweloperowi możliwość skorzystania ze środków przed zakończeniem budowy. Środki są odblokowywane, po zawarciu z Kupującym umowy przenoszącej na własność. Tutaj deweloper będzie musiał dysponować swoimi środkami albo uzyskanymi z kredytu, które przeznaczy na budowę obiektu.

Jak mieszkaniowe rachunki powiernicze funkcjonują w praktyce?

Kiedy deweloper ma problemy finansowe i zostaje przeciwko niemu wszczęte postępowanie egzekucyjne, środki znajdujące się na rachunkach powierniczych nie mogą zostać zajęte. Jeśli zostanie ogłoszona upadłość, pieniądze zgromadzone na rachunku powierniczym zostają wyłączone z masy upadłościowej. Sprawia to, że środki klientów są bezpieczne i nie wykorzysta się ich przy spłacie zadłużenia dewelopera. Kupujący je może odzyskać. Ma to na celu zapobieganie sytuacji, gdzie kupujący nie mieli ani środków, ani mieszkania.

Niestety kupujący mieszkanie nie zawsze może żądać zwrotu całej wpłaconej kwoty. Bank zwróci je, jeżeli deweloper nie może się wywiązać ze swoich obowiązków spisanych umową albo kiedy umowa ma niezgodne zapisy z ustawą deweloperską. W przypadku zerwania umowy za porozumieniem stron Kupujący oraz deweloper mogą odzyskać jedynie część pieniędzy – wszystko zgodnie z ustaleniami.

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź