sobota 28 stycznia 2023

Najem zwrotny – na czym polega i czym jest?

Najem zwrotny - na czym polega i czym jest?

Najem zwrotny – na czym polega i czym jest?

Najem zwrotny nie jest zbyt znany w Polsce. Może dać on wiele korzyści, choć nie jest uregulowany ustawa w naszym kraju, zaczyna już być stosowane poprzez stosowanie zasady swobody umów.

Czym jest istota najmu zwrotnego? 

Najem zwrotny z angielskiego sale and lease back stanowi w sumie dwa typy transakcji. Właściciel nieruchomości sprzedaje ją i zawiera z kupującym umowę najmu. Ta ścieżka nie musi być stosowana tylko w stosunku do lokali komercyjnych, ale może być i wobec mieszkaniowych oraz środków trwałych – samochody, maszyny itd.

Koszt najmu zwrotnego?

Najem zwrotny jest dość korzystny dla dwóch stron. Sprzedający dostaje kapitał niezbędny do nowej inwestycji, rozwój oraz pokrycie ewentualnych strat itd. To znacznie prostszy i tańszy sposób na uzyskanie środków pieniężnych od kredytu. Pomimo sprzedaży posiada się nadal prawo do korzystania ze sprzedanego mieszkania czy środka trwałego. Przedsiębiorca dodatkowo może zaliczyć koszt czynszu do kosztów uzyskania przychodów. Kupujący zyska stabilny wpływ, dzięki umowie najmu, i własność oraz możliwość odpisu amortyzacyjnego. 

Regulacje związane z najmem zwrotnym w Polsce

Kupujący i sprzedający zgodnie z naszym prawem może sobie zastrzec w transakcji związanej z najmem zwrotnym mnóstwo korzystnych dla siebie ustaleń, na przykład:

  • prawo pierwokupu,
  • możliwość odkupienia nieruchomości,
  • zakaz konkurencji.

Treść umowy można przygotować wedle własnego uznania, pod warunkiem, że nie naruszają one polskich przepisów i zasadzie współżycia społecznego. 

Kto najwięcej korzysta z najmu zwrotnego?

Najczęściej z tego typu najmu korzystają właściciele różnego rodzaju obiektów i nieruchomości o przeznaczeniu turystycznym. Warto się zastanowić nad najmem zwrotnym, ponieważ stanowi on doskonały sposób na zyskanie dodatkowego źródła finansowania dla zbywcy, a dla inwestora jest dobrą inwestycją. 

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź