Czym jest prospekty informacyjny dewelopera?

Umowa deweloperska zawiera integralną część, jaką jest prospekt. Zawarte są w nim wszystkie istotne informacje o deweloperze i inwestycji. Jest to niezwykle istotny dokument, mający na celu chronić interes Kupującego. Warto na niego zawsze zwrócić uwagę.

Czym dokładnie jest prospekt informacyjny?

Jest to dokument zawierający najważniejsze dane o realizowanej aktualnie inwestycji przez dewelopera. Ma on w załączniku wzór umowy w przypadku domu lub wzoru umowy wraz z rzutem kondygnacji z oznaczonym mieszkaniem. Prospekt wraz z załącznikami stanowią nierozłączną część umowy deweloperskiej – dlatego muszą być one w pełni zgodne.

Prospekt informacyjny wprowadzono, aby chronić interesy i prawa Konsumentów.

Prawo narzuca na dewelopera obowiązek przygotowania oraz dostarczenia prospektu – wynika to z art. 17 u.o.p.n. (ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska). Art. 2 tejże ustawy traktuje o tym, że deweloper, podając nieprawdziwe informacje lub je zatajając, popełnia przestępstwo, za które grozi grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności. W takiej sytuacji Nabywca będzie miał możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 4 u.o.p.n..

Deweloper prospekt informacyjny oraz załącznik powinien dostarczyć na trwałym nośniku informacji, czyli może to być papier, płyta CD albo pendrive. Wszelkie zmiany w prospekcie powinny być udokumentowane i deweloper jest zobowiązany do dostarczenia aneksu do ów prospektu albo do utworzenia nowego dokumentu.

Prospekt informacyjny składa się z części ogólnej oraz indywidualnej.

Ogólna część prospektu informacyjnego

Ta część zawiera dane o samym deweloperze oraz inwestycji. Znajdzie się tam dane kontaktowe dewelopera, informacje o jego prawnej i finansowej sytuacji, jak również dokumentację dotyczącą jego doświadczenia w branży deweloperskiej.

Poza tym w części ogólnej powinny się koniecznie znaleźć dane o inwestycji deweloperskiej oraz o możliwości odstąpienia od umowy. Znajdować się powinny tam:

 • dane dotyczące pozwolenia na budowę,

 • planowany termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac,

 • harmonogram budowy,

 • dokładny opis inwestycji, łącznie z ilością budynków oraz ich rozmieszczeniem,

 • dane o gruncie oraz budynku, zwłaszcza dotyczące hipoteki nieruchomości z księgi wieczystej,

 • sposoby odstąpienia od umowy,

 • dane dostępne w publicznych dokumentach dotyczące przewidzianych inwestycji w promieniu jednego kilometra od inwestycji,

 • sposób pomiaru powierzchni lokalu,

 • termin przeniesienia praw własności nieruchomości,

 • dane o środkach zabezpieczających pieniądze i interesy Klienta, czyli gwarancje bankowe oraz rachunki powiernicze,

 • ewentualna waloryzacja cen przez dewelopera.

Indywidualna część prospektu informacyjnego dewelopera

Odnosi się ona do konkretnej nieruchomości i zawiera informacje dotyczące:

 • liczby kondygnacji,

 • liczby miejsc garażowych,

 • ceny za 1m2 powierzchni lokalu,

 • standardu prac wykończeniowych lokalu,

 • standardu prac wykończeniowych części wspólnych i terenu,

 • liczba mieszkań w danym budynku,

 • lokalizacja mieszkania w budynku,

 • rozmieszczenie pomieszczeń w lokalu,

 • dostępność mediów,

 • określenie powierzchni lokalu.

Na co zwłaszcza zwracać uwagę?

Prospekt informacyjny ma na celu ochronę Nabywcy przed ewentualnym oszustwem ze strony dewelopera. Zawsze należy dokładnie przejrzeć wszystkie jego załączniki i przeczytać treść. Na pewno sprawdzić trzeba, czy wszystkie ustalenia i dane nieruchomości się zgadzają. Prospekt także powinien być podpisany przez dewelopera lub jego reprezentanta. Ważne są także odpowiednie daty oraz pieczątka firmowa dewelopera.

 

Prev Dalej
0 opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *