sobota 23 września 2023

Kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie

Kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie tekst

Kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie

Czy umowa zlecenie lub umowa o dzieło przekreślają zakup mieszkania za pośrednictwem kredytu hipotecznego? To pytanie zadaje sobie właśnie wielu polaków. Pytanie to zadawane jest też doradca kredytowym. Wiadomość jest dobra. Możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego na umowie śmieciowej – umowie zlecenie i o dzieło.

Na co bank zwraca uwagę, wydając decyzje związane z przyznaniem kredytu hipotecznego osobie pracującej na umowie zlecenie?

Na samym początku warto wspomnieć, że bank ma oddzielną politykę oceny zdolności kredytowej, jak i udzielenia kredytu hipotecznego. Poniżej znajdziecie czynniki reprezentatywne mające znaczący wpływ na otrzymanie kredytowania zakupu mieszkania.

Czas zatrudnienia i ciągłość zleceń u jednego pracodawcy

Podstawowym elementem branym zawsze pod uwagę oceniając zdolność kredytową osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, jest okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Zaskoczenia nie będzie, jeśli umowa trwa dłużej niż minimalny czas zatrudnienia oczekiwany przez bank. W większości umowy cywilnoprawne są akceptowane z jednym pracodawcą, muszą trwać minimum 12 miesięcy, by zostały zaakceptowane przez bank. Niedopuszczalne są przerwy w okresie zatrudnienia dłuższe niż 30 dni.

Stabilność zatrudnienia, w tym źródeł przychodów, skutecznie zwiększa wiarygodność w oczach banku. Warto dbać o to, aby umowy były zawsze regularnie podpisywane ze zleceniodawca. Kwoty na umowie powinny być takie same, a najlepiej wzrastające. Jeden pracodawca dla banku stanowi jedno źródło dochodu i na tej podstawie liczy się staż pracy u jednego pracodawcy.

Ilość zleceniodawców i liczba obowiązków

Do oceny zdolności kredytowej osób pracujących na umowach cywilnoprawnych duże znaczenie ma wykonywany zawód oraz ilość zleceniodawców. Jednak nie ma tutaj na to złotego środka. O dziwno w podobnej sytuacji są osoby mające wysokie, aczkolwiek nieregularne dochody. W przypadkach innych niż wyżej wymienione, bank bierze pod uwagę historię wpływów oraz ich powtarzalność.

Banki zmieniają oferty kredytowe zgodnie ze zmieniającą się też rzeczywistością, akceptując dochody z różnych źródeł, do których można zaliczyć umowę zlecenie, umowę o dzieło, dywidendy, czy kontrakt menedżerski. Banki biorą pod uwagę charakter pracy, gdzie znacznie większe szanse na uzyskanie zgody na kredytowanie otrzymują specjaliści współpracujący na podstawie kilku umów z różnymi podmiotami, niż osoby wykonujące zawód niewymagający wykształcenia wyższego, kursów, uprawnień, czy doświadczenia, w dodatku współpracujących z jednym pracodawcą.

Analitycy bankowi praktykują też obniżenie dochodów netto w chwili ubiegania się o kredyt hipoteczny, przez osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wiąże się to z większą zmiennością uzyskiwanego dochodu niż w przypadku osób pracujących na umowę o pracę na czas nieokreślony. Dobra praktyka jest posiadanie kilku umów zawartych z różnymi zleceniodawcami i świadczenie dla nich pracy nie krócej niż przez 12 miesięcy.

Podsumowanie czynników mających wpływ na przyznanie kredytu:

Analitycy bankowi zwracają uwagę zwłaszcza na:

  • formę zatrudnienia,
  • wykonywany zawód,
  • z iloma podmiotami ma się zawartą umowę,
  • jak długie były przerwy w zatrudnieniu,
  • na jaki okres jest zawarta umowa, czy jest jej kontynuacja,
  • wysokość otrzymywanego wynagrodzenia,
  • możliwości terminowej spłaty zadłużenia.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do banku, starając się o kredyt w przypadku umowy cywilnoprawnej?

Jeżeli wnioskodawca może wykazać stabilność zatrudnienia, dostarczyć powinien do banku:

umowy, które potwierdza otrzymywane wynagrodzenie, dobrze, jeśli będą one sprzed 2 lat,

  • zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedni,
  • wyciąg z rachunku bankowego, z okresu 12 miesięcy,
  • rachunki opłacane co miesiąc z potwierdzeniem ich terminowego opłacania.

Warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. On najlepiej podpowie, które banki wybrać, by uzyskać najlepsze warunki i kredytowanie przy posiadanych zarobkach i formie zatrudnienia.

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź