środa 29 listopada 2023

Budowa bez zezwolenia i bez zgłaszania – nawet do 35 m2!

Budowa bez zezwolenia i bez zgłaszania–nawet do 35 m2

Od września jest możliwość budowania bez zgłaszania tego faktu do Urzędu.

Dotychczas należało zgłosić budowę większości budynków do 35 m2. Niezależnie czy były to altany, domku itp.. Od 19 września nie ma już konieczność proszenia o pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowli.

Bez zezwolenia i zgłoszenia.

Z dniem 19 września zmienia się ustawa, w której poprawiona została treść artykułu 19 Prawa Budowlanego. Daje to możliwość budowy pewnego rodzaju budynków bez konieczności ich zgłoszenia oraz proszenia o pozwolenie.

Co można postawić bez zgłoszenia?

 • działki rolne oraz siedliskowe- tutaj obiekty gospodarcze, które wiążą się z produkcją rolną, jak i zabudową zagrodową, czyli parterowe budynku gospodarcze do 35 m2 przy rozpiętości maksymalnie 4,8m oraz suszarnie kontenerowe do 21 m2 powierzchni.
 • Poza tym zgłaszać nie będzie trzeba:
 • wiat do 50m2 powierzchni, postawionych na działce, gdzie znajduje się budynek mieszkalny albo która jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną. Liczba łączna wiat nie może przekroczyć 2 na każde 1000m2 powierzchni działki.
 • altany wolnostojące do 35m2 zabudowy, ale łączna liczba obiektów na działce na 500m2 jej powierzchni, nie może być większa niż 2.
 • obiekty gospodarcze oraz altany działkowe, o jakich wspomina ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
 • do 10 stanowisk postojowych, z wyłączeniem tych, które znajdują się na obszarze Natura 2000.
 • gospodarcze obiekty budowlane do 35m2 powierzchni, gdzie rozpiętość konstrukcji nie może przekraczać 4,8m. Stawy i zbiorniki wodne nie mogą przekraczać 500m2. Ich głębokość może wynosić maksymalnie 2 m w odniesieniu do naturalnej powierzchni terenu będącego w użytku gospodarki leśnej lub gruntach leśnych należących do Skarbu Państwa, wyłączając z tego obszar Natura 2000.
 • przepusty posiadające przekrój wewnętrzny do 0,85m2.
 • przydomowe oczka wodne oraz baseny do 50m2 powierzchni.
 • budowlane obiekty stanowiące urządzenia melioracji wodnej.
 • opaski wodne, jak również inne powierzchniowe, liniowe oraz sztuczne wzmocnienia brzegów rzek, potoków górskich, czy brzegu morskiego, niestanowiących konstrukcji oporowych.
 • mała architektura z wyjątkiem obiektów w miejscach publicznych.
 • ogrodzenia do 2,2m wysokości.
 • obiekty, które służą do czasowego użytku na czas wykonywania robót budowlanych, znajdujących na na terenie budowy oraz barakowozy wykorzystywane do robót budowlanych, pomiarów geodezyjnych czy badań geologicznych.
 • odnowienia ujęć wód podziemnych.
 • obiekty kontenerowe z przyłączami i instalacjami, jak i sieciami wodociągowymi, elektroenergetycznymi, kanalizacji sanitarnej, czy cieplnymi – lokalizacyjnie umiejscowionych na obszarach zamkniętych wydzielonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
 • naziemne zbiorniki wykorzystywane do przechowywania płynnych paliw klasy III, będące obiektami budowlanymi. Wykorzystywanymi na potrzeby użytkownika, posiadającymi do 5m2 pojemności.
 • przydomowe tarasy naziemne do 35m2 powierzchni zabudowy.
 • zbiorki na wodne oraz stawy maksymalnie do 1000m2 powierzchni oraz głębokości maksymalnie do 3m, znajdujące się w całości na rolnych gruntach.

 

Od teraz dom 35m2 można mieć bez zgłoszenia oraz zezwolenia.

Największą zmianę stanowi fakt, iż budynek gospodarczy do 35m2 można postawić bez zgłoszenia. Przed wejściem w życie zmiany Ustawy – zawsze trzeba było ten fakt zgłaszać. By zamieszkać w domu o takiej powierzchni, będzie koniecznym podjęcie pewnych kroków. Można o tym przeczytać w jednym z naszych artykułów.

Dokładną treść ustawy znajdziecie tutaj.

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź