sobota 11 Lipiec 2020

Czym jest produkt turystyczny? [5]

produkt turystyczny

Produkt turystyczny

Jeśli mielibyśmy sklasyfikować produkt turystyczny do produktów wymienionych przez P. Kotlera, to mieściłby się on niewątpliwie w usługach. Najważniejszym powodem takiej właśnie klasyfikacji, jest zawarcie w produktach turystycznych zarówno dóbr materialnych, jak i również niematerialnych.

Połączenie kolejnej definicji produktu, czyli czegoś co zaspokaja potrzeby ludzi, z ofertami w turystyce, powoduje powstanie szczegółowego wyjaśnienia, czym ten produkt turystyczny rzeczywiście jest.

Pod produktem turystycznym może mieścić się na przykład przewóz osób autokarem, samolotem lub statkiem. Albo zorganizowanie zwiedzania obiektu historycznego, muzeum lub innej wartościowej placówki. Ale również pod pojęciem obiektu turystycznego znajdziemy także zapewnienie noclegu w bazie hotelowej.

Gdybyśmy chcieli rozmieścić produkt turystyczny w produktach sklasyfikowanych pod względem sposobu kupowania, to spokojnie moglibyśmy tutaj wymienić sposób kupowania produktów turystycznych w sklepie, bądź czy okazji, jak i również w specjalny sposób. Chociaż sporadycznie zdarza się również tak, że nabywamy produkt turystyczny pod wpływem emocji, czyli bez wcześniejszego przygotowania się do tego zakupu.

Gdy chcemy skorzystać z usług turystycznych, najczęściej wybieramy się do biura podróży i tam dokładnie ustalamy, jaka wycieczka nas interesuje. Zwykle do zakupu tej usługi przygotowujemy się dużo wcześniej. A także porównujemy ceny takich wycieczek i jakość ofert.

Skoro produkt turystyczny określany jest również jako usługi i dobra materialne, to dobrze jest wyjaśnić na czym to wszystko polega. Na to pojęcie możemy patrzeć jednotorowo i znacznie szerzej. Przy wąskim rozpatrywaniu produktów turystycznych, zauważymy jedynie oferowane usługi, do których zaliczać się będą przejazdy, noclegi, zwiedzanie i wyżywienie. Natomiast przy szerszym spojrzeniu, dostrzeżemy wszystko to, z czym spotyka się turysta podczas swojej wycieczki, podróży lub pobytu w danym miejscu.

Konsumenci korzystający z produktów turystycznych bardzo często mogą korzystać z różnych pakietów usług turystycznych. Wśród nich wymienić można chociażby pakiet zawierający przejazd, noclegi, wyżywienie, a także zagospodarowanie czasu poprzez zwiedzanie lub inna rozrywkę.

Tutaj również nasuwa się pojęcie imprezy turystycznej, które zostało wprowadzone przez ustawę o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i wyparło tym samym pojęcie pakietu usług turystycznych. Pod tym względem możemy rozumieć przynajmniej dwie usługi turystyczne, które ze sobą współgrają, trwają ponad dobę, są w jednej cenie, a także w niej zawiera się nocleg, bądź zmiana pobytu.

[1] Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Rapacz A. (redakcja naukowa), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 53. [2] Gaworecki W. W., Turystyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,  Warszawa 1994, s.183. [3] Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,  s.205. [4] Wodejko S., Ekonomiczne Zagadnienia Turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998, s.23.[5] Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Rapacz A. (redakcja naukowa), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 133 [6] Wodejko S., Ekonomiczne Zagadnienia Turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998, s.23. [7] Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 19. [8] Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 30. [9] Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi poprawkami.
Jak oceniasz przydatność tego artykułu:
  • 9/10
    Wiedza i Rozwój - 9/10
9/10
Wysyłanie
Twoja Ocena
4.64 (os.: 42)

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź