czwartek 1 grudnia 2022

Czy deweloper ma obowiązek zapewnić miejsce postojowe?

Czy deweloper ma obowiązek zapewnić miejsce postojowe?

Czy deweloper ma obowiązek zapewnić miejsce postojowe?

Największym problemem dużych miast jest mała ilość miejsc parkingowych lub ich brak. Od przeszło czterdziestu lat liczba samochodów zwiększa się z roku na rok na polskich drogach. Kamienice i stare blokowiska nie mają wytyczonej dostatecznej ilości miejsc, a tym bardziej garaży podziemnych. Nowe budynki muszą już w standardzie mieć garaż podziemny.

Przepisy kontra miejsca postojowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać obiekty i ich położenie mówi, że inwestor jest zobligowany do zapewnienia mieszkańcom budynków wielorodzinnych miejsc parkingowych, w tym i dla niepełnosprawnych. W rozporządzeniu tym znaleźć można też informacje dotyczące wymiarów miejsc postojowych:

  • samochody osobowe: 2,5 metra szerokości oraz 5 metrów długości,
  • dla niepełnosprawnych szerokość minimalna to 3,6 metra.

W rozporządzeniu nie ma jednak mowy o ilości miejsc, jaka deweloper musi zapewnić w danym obiekcie. Odsyła ono jedynie do planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejsca postojowe kontra wskaźnik

W planie zagospodarowania przestrzennego można znaleźć informacje, ile miejsc postojowych ma przypadać na jedno mieszkanie w danej dzielnicy czy na danym osiedlu. Wskaźniki te mogą się różnić znacznie w zależności od miasta, osiedla czy dzielnicy. Zwyczajowo zakłada się 120 miejsc na 100 lokali.

Liczba miejsc postojowych kontra brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli na danym obszarze nie działa planem zagospodarowania przestrzennego, liczba miejsc jest określana przez tzw. wuzetkę, czyli decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Wniosek o wydanie decyzji składa się do urzędu miasta lub gminy, a wydaje ją prezydent, burmistrz lub wójt.

Zakup miejsca postojowego od dewelopera

Zapewnienie wymaganej liczby miejsc postojowych to jeden z faktów, jednak najważniejsze jest to, w jaki sposób zostały one rozmieszczone. Miejsca zewnętrze i wewnętrzne sprzedaje się na różne sposoby – chodzi o przyrównanie do statusu np. klatki schodowej, by koszta utrzymania garażu albo parkingu ponosiła wspólnota. Zakup miejsca w wyodrębnionym i niezamieszkanym miejscu skutkuje tym, że może być sprzedawane ono odrębnie – niezależnie od mieszkania, jednak w tej formie wiąże się z wyższym podatkiem gruntowym.

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź