sobota 30 Maj 2020

Fraza kluczowa

fraza kluczowa

Fraza kluczowa (klucze, frazy kluczowe, bądź kluczowe zapytania) – Witryny w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonuje się na konkretne słowa bądź zwroty. Słowa kluczowe muszą zostać odpowiednio wplecione w treść, która znajduje się na stronie internetowej. Wyszukiwanie przez użytkowników odbywa się poprzez wpisywanie fraz kluczowych, natomiast wyszukiwarka wskazuje witryny, które najbardziej odpowiadają zadanemu zapytaniu. Słowa kluczowe, które zawierane są w treści witryny muszą występować w odpowiedniej liczbie, jednak nie mogą one wzbudzać podejrzenia wyszukiwarki, tak by strona nie otrzymała bana. Użytkownik zaś czytający tekst, musi go rozumieć.

Zagęszczenie słów kluczowych w tekście

Zagęszczenie słów kluczowych (ang. Keyword density) jest to stosunek ilości słów kluczowych do całkowitej treści, w której frazy zostały umieszczone. Zagęszczenie wyrażamy w procentach. Najlepszy wskaźnik zagęszczenia słów kluczowych powinien wynosić od 3 do 5%. Czyli na przykład na około 100 słów, 3 frazy kluczowe będą mieściły się w normie. Przy obliczaniu zagęszczenia słów kluczowych nie bierzemy pod uwagę stop-słów (ang. Stopwords). Nie używajmy samych fraz kluczowych, ale ważne jest ich okalanie zrozumiałym tekstem pasującym do kontekstu strony. Zbyt gęste zamieszczanie słów kluczowych w niezrozumiałej treści, może zostać uznane przez wyszukiwarkę za spam.

Słowa kluczowe w znacznikach

Właścicielowi strony internetowej powinno zależeć na tym, żeby posiadała ona logiczną budowę, a będzie to możliwe, jeśli będzie zawierała ona nagłówki. Również w nagłówkach, a dokładniej w Tagach nagłówków H1-H6, muszą się znaleźć również dobrze dobrane frazy. Z tymże nagłówki H1, powinny zawierać frazy w niezmienionej formie, natomiast nagłówki niższych poziomów, mogą już być bardziej rozbudowane i poprzeplatane innymi wyrazami. W Tagu title dobrze jest umieścić dosłowną frazę, fraza kluczowa powinna jednocześnie otaczać tekstem inne wyrazy. Ważne są również Tagi logiczne, które należy zaznaczyć pogrubieniem (strong) albo też kursywą (Em), które należy umieścić w treści strony internetowej. Właściciel strony internetowej powinien również wypełnić takie pola jak description i keywords. W tych polach trzeba wypisać wszystkie słowa kluczowe, jakie występują w witrynie.

Wybór słów kluczowych

Frazy kluczowe możemy podzielić pod względem popularności na: wysoko popularne (WP), średnio popularne (ŚP), albo nisko popularne (NP.). Zanim jednak wybierzemy słowa kluczowe, sprawdźmy atrakcyjność konkretnych fraz kluczowych, jeśli przejdzie się ten proces, to zwiększamy szansę na wybranie takich fraz, które zwiększą liczbę odwiedzin witryny. Największe efekty przynoszą oczywiście frazy wysoko popularne, jednak te również są bardzo trudne do znalezienia. Frazy nisko popularne nie przynoszą rezultatów praktycznie wcale. Dlatego pozycjonerzy najczęściej wybierają frazy średnio popularne, które przynoszą wymierne efekty.

 

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:
Wysyłanie
Twoja Ocena
4.51 (os.: 43)

0 opinie

Zostaw odpowiedź