sobota 30 Maj 2020

Co to jest popyt turystyczny? [15]

popyt turystyczny

Popyt turystyczny

O popycie turystycznym będziemy mówić, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie dobra turystyczne, a także usługi o towary, które są kupowane przez turystów. W związku z tym można mieć przed oczami sumę wszystkich ofert turystycznych, które są chętnie nabywane przez turystów.

Na popyt turystyczny mogą wpływać określone czynniki. Przede wszystkim będzie dużo zależało od samej motywacji klienta. Jeśli zostanie w nim wzbudzone pragnienie kupna wycieczki, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście dojdzie do sprzedaży.

Jednak na popyt ma wpływ jeszcze wiele innych czynników. Według literatury na ten element produktu turystycznego wpływają wie grupy, wśród których wymienić można otoczenie zewnętrzne, jak i również otoczenie wewnętrzne.

Ale nie jest to jedyny podział czynników wpływających na popyt produktu turystycznego. W źródłach można znaleźć także takie informacje, które będą raczej mówiły o dwóch zjawiskach. Pierwsze zjawisko jest określane mianem determinanty, natomiast o drugim mówi się jako o motywacji.

W przypadku pierwszej grupy zjawisk możemy mówić o czynnikach determinujących nas do nabycia produktu turystycznego. Mogą to być przesłanki polityczne, ekonomiczne lub też społeczne. W tym przypadku można mówić poniekąd o motywacji, ale płynącej z zewnątrz, czyli z otoczenia.

Jeśli chodzi o drugi system zjawisk, to możemy wymienić tutaj wewnętrzną motywację, która kieruje nas ku zakupom produktów turystycznych. W tym przypadku mówi się o pragnieniach, a także marzeniach, chęci spędzenia idealnego urlopu.

[1] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s.166 za Kaspar C., Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1991, s.118. [2] Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola., Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s.6. [3] Wodejko S., Ekonomiczne Zagadnienia Turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998, s.47. [4] Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s.37,38. [5] Middleton V.T.C., Marketing w turystyce …, s.37 za Burkart i Medlik, 1981 s. 50
Jak oceniasz przydatność tego artykułu:
  • 9/10
    Wiedza i Rozwój - 9/10
9/10
Wysyłanie
Twoja Ocena
4.6 (os.: 47)

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź