poniedziałek 6 grudnia 2021

Badania i Analizy

Badania i Analizy pozwalają na przebadanie i przeanalizowanie konkretnych informacji, danych, sytuacji, osób bądź ich zachowań. Często możemy mówić o Badaniach i Analizach rynku, które mogą wskazywać, które produkty lub usługi cieszą się największym uznaniem, która grupa wiekowa klientów lub o jakim statusie społecznym interesują się konkretnymi informacjami. Badania i Analizy potrzebne każdemu przedsiębiorstwu do prawidłowego rozwoju. Analogicznie te kwestie należy traktować przy rozbudowie serwisu internetowego.

odpowiedz

czynniki demograficzne wpływają na popyt turystyczny

Czynniki demograficzne wpływają na popyt turystyczny Wśród czynników demograficznych wpływających na popyt turystyczny wymienić można przede wszystkim model rodziny, liczbę ludności, wykształcenie, a nawet wielkość prowadzonego gospodarstwa domowego. Mylącą tendencją (Czytaj dalej)
popyt turystyczny

Czynniki ekonomiczne wpływają na popyt turystyczny Czynniki ekonomiczne bez wątpienia są determinantami, jeśli chodzi o popyt turystyczny. Oznacza to, że są to czynniki nie do końca zależne od nas samych, (Czytaj dalej)
popyt produktu turystycznego

Popyt produktu turystycznego Mogłoby się wydawać, że popyt na produkty turystyczne, można określić tylko i wyłącznie przez dobrą wolę klienta. W końcu to od niego zależy czy zakupi dany produkt, (Czytaj dalej)
popyt turystyczny

Popyt turystyczny O popycie turystycznym będziemy mówić, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie dobra turystyczne, a także usługi o towary, które są kupowane przez turystów. W związku z tym można mieć (Czytaj dalej)
ankieta badania zadowolenia klienta w hotelu

Ankieta hotelowa, hotelu – badanie zadowolenia klienta (ankieta hotelowa – poniżej przykład plus plik PDF) Zadowolenie klienta z produktów i usług hotelowych powinna być priorytetem dla właścicieli. Niekiedy nawet nie (Czytaj dalej)
pośredni kanał dystrybucji ofert turystycznych

Pośredni kanał dystrybucji ofert turystycznych O produkcie turystycznym ciężko się mówi, ponieważ nie jest to rzecz materialna, którą można mieć w każdej chwili przy sobie, bądź też to dotknąć. Produkt (Czytaj dalej)
ankieta miejscowość

Ankieta o miejscowości   1. Jak często przyjeżdża Pan(i) do …………………?   □   jestem tu pierwszy raz □   wielokrotnie w ciągu roku □   raz na kilka lat □   rzadziej   (Czytaj dalej)
kanały dystrybucji ofert turystycznych

Kanały dystrybucji ofert turystycznych Żeby poznać dobrze klasyfikację kanałów dystrybucji, najpierw trzeba dowiedzieć się czym jest właściwie sama dystrybucja. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest to cały (Czytaj dalej)
Ankieta hotelowa

Ankieta Hotelowa   Numer pokoju                  …………………………………… Nazwisko, adres gościa    ……………………………………   (Proszę uzupełnić, jeśli uzna ją państwo za konieczne)   Kraj                                 …………….………………… Data przyjazdu                 …………………….……….. Data wyjazdu                   …………………..………..   (Czytaj dalej)
umowa agencyjna

Umowa agencyjna Umowę agencyjną, nazwiemy umowę, którą zawierają między sobą agent turystyczny, a także organizator turystyczny. Oba przedsiębiorstwa współpracują ze sobą na wypisanych warunkach. Bardzo często można mówić również o (Czytaj dalej)
agent turystyczny

Agent turystyczny Definicję profesji agenta turystycznego reguluje artykuł 3 punktu 7 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Według niej agentem turystycznym jest każdy przedsiębiorca, którego działalność (Czytaj dalej)
posrednik turystyczny

Pośrednik turystyczny nazwiemy przedsiębiorcę, który zawiera umowy o świadczenie usług turystycznych, na specjalne zlecenie klienta. Pośrednik turystyczny również, tak jak organizator turystyczny musi wpisać swoją działalność do Głównego Rejestru Organizatorów (Czytaj dalej)
organizator turystyczny

Organizator turystyczny Ustawa regulująca prawo dla branży turystycznej, została wdrożona w życie 29 sierpnia 1997 roku i nosi miano ustawy o usługach turystycznych. Oczywiście od tamtej pory był wielokrotnie nowelizowana, (Czytaj dalej)
podmioty rynku

Podmioty biorą udział w rynku turystycznym Według Philipa Kotlera, rynek powinniśmy rozumieć jako zbiór klientów, którzy mogą być potencjalni na zakup produktu. Każdy klient, który jest przed dokonaniem zakupu, wcześniej (Czytaj dalej)
cechy produktu

Cechy produktu turystycznego Do najważniejszych cech charakterystycznych produktu turystycznego zaliczane są przede wszystkim nietrwałość, zmienność, nierozdzielność, a także niematerialność. Pierwsza cecha, czyli nietrwałość, od razu nasuwa nam do głowy produkt, (Czytaj dalej)
turystyka turysta

Fundament produktu turystycznego Jeśli ktoś zastanawia się w ogóle na jakiej zasadzie w ogóle opiera się produkt turystyczny, to trzeba tutaj po prostu wyjaśnić, że usługi turystyczne, to nic innego (Czytaj dalej)
produkt turystyczny

Produkt turystyczny Jeśli mielibyśmy sklasyfikować produkt turystyczny do produktów wymienionych przez P. Kotlera, to mieściłby się on niewątpliwie w usługach. Najważniejszym powodem takiej właśnie klasyfikacji, jest zawarcie w produktach turystycznych (Czytaj dalej)
co to jest produkt

Najpopularniejszą definicją produktu jest określenie wszystkiego, co znajduje się w ofercie na rynku, co tylko może służyć do zaspokojenia ludzkich potrzeb, a także pragnień. Dlatego też definicja produktu została stworzona (Czytaj dalej)
turysta

Turysta czyli kto? O turyście można od razu powiedzieć, że jest to osoba odbywająca podróż. Ciężko jest znaleźć dokładną definicję turysty w fachowej literaturze. Oficjalnie funkcjonuje definicja postawiona przez Radę (Czytaj dalej)

Badania i Analizy