czwartek 1 grudnia 2022

Prawo

Wystawiając swoje usługi lub produkty na sprzedaż w Internecie, trzeba koniecznie zaznajomić się z prawem funkcjonującym w sieci. Umieszczanie na serwisach, stronach lub aukcjach regulaminów niezgodnych z przepisami dotyczącymi handlu, praw konsumenta oraz prawami autorskimi, może grozić poniesieniem z tego tytułu kar finansowych lub nawet pozbawienia wolności. Należy konsultować wszystkie treści dotyczące przepisów z prawnikami lub innymi specjalistami w tej dziedzinie. Rzetelne przestrzeganie prawa zaowocuje w pozyskiwaniu nowych odbiorców.


Prawo