Wakacje kredytowe 2024: Nowe ułatwienia dla kredytobiorców

Wakacje kredytowe 2024: Nowe ułatwienia dla kredytobiorców

  1. Wprowadzenie
  2. Cel projektu wakacji kredytowych na rok 2024
  3. Zmiany w okresie korzystania z wakacji kredytowych
  4. Ograniczenia dotyczące beneficjentów wakacji kredytowych
  5. Korzystne zmiany dla kredytobiorców w projekcie
  6. Termin składania wniosków o wakacje kredytowe
  7. Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
  8. Dalsze procedury legislacyjne i proces implementacji
  9. Podsumowanie i perspektywy przyszłościowe

Wstęp

Rządowy projekt wprowadzenia wakacji kredytowych na rok 2024 przynosi nowe możliwości dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe. Zmiany zakładają zarówno przedłużenie okresu korzystania z wakacji, jak i złagodzenie wymagań dla kredytobiorców, chcących skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Cel projektu wakacji kredytowych na rok 2024

Wakacje kredytowe, wprowadzone pierwotnie przez rząd PiS-u w 2022 roku, miały na celu złagodzenie skutków wzrostu rat kredytów hipotecznych. W obliczu gwałtownego wzrostu rat, obecna koalicja rozważała możliwość przedłużenia wakacji na 2024 rok. Ostatecznie projekt został skierowany do konsultacji, a rząd przyjął go podczas pierwszego posiedzenia w marcu.

Zmiany w okresie korzystania z wakacji kredytowych

Według projektu przyjętego przez rząd, wakacje kredytowe będą mogły być wykorzystywane przez cztery miesiące. Wartość kredytu objętego wakacjami nie może przekroczyć 1,2 miliona złotych. Planowane jest zawieszenie spłaty rat w okresie dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku, oraz po jednym miesiącu w III i IV kwartale tego samego roku.

Ograniczenia dotyczące beneficjentów wakacji kredytowych

Oprócz limitu dotyczącego wysokości kredytu, projekt zakłada również inne ograniczenia co do beneficjentów wakacji kredytowych. Osoby ubiegające się o pomoc muszą ponosić wydatki związane z obsługą rat kredytowych przekraczające 30% ich dochodu, lub muszą utrzymywać co najmniej troje dzieci. Ponadto, aby zakwalifikować się do wakacji kredytowych, konieczne jest zawarcie umowy kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku oraz spłata kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Korzystne zmiany dla kredytobiorców w projekcie

W porównaniu do wcześniejszej wersji przepisów, projekt rządowy przewiduje dwie korzystne zmiany dla kredytobiorców. Po pierwsze, obniżony został wskaźnik RdD (Rata do Dochodu) z 35% do 30%. Po drugie, z kryterium RdD zostają zwolnione rodziny z co najmniej trojgiem dzieci.

Termin składania wniosków o wakacje kredytowe

Jeśli proces legislacyjny przebiegnie bez opóźnień, wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać od 1 maja br. Banki będą miały 21 dni na potwierdzenie przyjęcia wniosku, a brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Projekt rządowy przewiduje również zmiany w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK), mającego na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach tych zmian, wartość maksymalnego wsparcia zwiększy się z 2 tysięcy złotych do 3 tysięcy złotych miesięcznie, a okres pomocy zostanie wydłużony z 36 do 40 miesięcy. Ponadto, kredytobiorcy będą mogli spłacać wsparcie lub pożyczkę w maksymalnie 200 rat, zamiast dotychczasowych 144.

Całkowita wartość wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia z FWK może wynosić do 120 tysięcy złotych. Ponadto, część rat wsparcia lub pożyczki może zostać umorzona po dokonaniu spłaty odpowiedniej liczby rat.

Wprowadzone zmiany mają na celu uczynienie pomocy dla kredytobiorców bardziej dostępną i elastyczną, co może przynieść ulgę osobom borykającym się z trudnościami finansowymi związanymi z obsługą kredytów mieszkaniowych. Ostateczne decyzje w tej sprawie będą podejmowane w Sejmie i Senacie.

Dalsze procedury legislacyjne i proces implementacji

Po akceptacji projektu, zostanie on przekazany do dalszych procedur legislacyjnych, które obejmą dyskusje i ewentualne poprawki w Sejmie i Senacie. Następnie dokument będzie oczekiwał na podpisanie przez prezydenta, aby stać się oficjalnym prawnym aktem.

Zmiany zaproponowane w projekcie mają na celu złagodzenie obciążeń finansowych osób posiadających kredyty hipoteczne, zwłaszcza w obliczu trudności ekonomicznych wynikających z różnych czynników, takich jak wzrost kosztów życia czy nieprzewidziane wydatki. Przewidziane ułatwienia w dostępie do wakacji kredytowych oraz wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą stanowić istotną pomoc dla wielu rodzin.

Końcowy kształt projektu i jego implementacja będą obserwowane z zainteresowaniem zarówno przez ekonomistów, jak i kredytobiorców. Efektywność tych środków w złagodzeniu skutków trudności finansowych oraz ich wpływ na stabilność rynku kredytowego będą przedmiotem dyskusji w najbliższych miesiącach.

Podsumowanie i perspektywy przyszłościowe

Wakacje kredytowe i zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców stanowią ważne narzędzia polityki publicznej, które mogą wspomóc osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej oraz przyczynić się do stabilizacji sektora mieszkaniowego. Ostateczna ocena skuteczności tych działań będzie możliwa dopiero po ich wprowadzeniu w życie i przeanalizowaniu konsekwencji ich stosowania.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Jeśli TAK wejdź na stronę KONTAKT. Szukasz biura nieruchomości? ZOBACZ TUTAJ. Zobacz również kanał na YOUTUBE.  Zapraszam do współpracy. Wakacje kredytowe 2024: Nowe ułatwienia dla kredytobiorców

Prev Dalej
0 opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *