Plusy zakupu mieszkania na działalność gospodarczą

Czy nabycie nieruchomości, na prowadzoną już działalność gospodarczą jest dobrym pomysłem? Bardzo często stanowi to niezwykle korzystne i bezpieczne rozwiązanie, ale co sprawia, że zaletą jest właśnie zakup mieszkania na firmę?

Możliwa amortyzacja

Jako jeden z głównych atutów można tutaj z całą pewnością wymienić opcję dokonania odpisu amortyzacyjnego, czyli nic innego jak ujęcie comiesięcznych kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej związanych z częścią wartości nieruchomości. Dodatkowo możliwe jest pokaźne zredukowanie wysokości podatku dochodowego.

W jaki sposób najprościej jest obliczyć kwotę miesięcznego odpisu amortyzacyjnego? Z reguły wartość początkową mieszkania mnoży się roczną stawkę amortyzacji i dzieli na dwanaście. Pamiętać trzeba, że wartość początkowa jest nie tylko ceną nieruchomości, lecz również składają się na nią także inne opłaty, do których zalicza się prowizje bankowe, koszta remontu, opłaty notarialne, odsetki, opłaty sądowe, prowizje dla pośrednika i wiele innych. Wartość początkową da się obliczyć także uproszczoną metodą, mnożąc powierzchnię mieszkania razy kwotę 988 złotego. Podstawowa stawka amortyzacji według przepisów podatkowych wynosi zgodnie z ustawą:

  • dla budynków niemieszkalnych: 2,5%,
  • dla budynków mieszkalnych: 1,5%.

Wyższa stawka amortyzacyjna

Pamiętajmy, że niektóre sytuacje dają nam możliwość dokonania w szybszy sposób odpisów amortyzacyjnych, poprzez podwyższenie stawki amortyzacyjnej. Ustalenie stawki indywidualnej nawet do dziesięciu procent – to jest właśnie ta opcja. W przypadku budynków mieszkalnych jest to dopuszczone, kiedy mieszkanie było użytkowane przez byłego właściciela przez co najmniej sześćdziesiąt miesięcy albo przeszedł przez remont, przebudowę, modernizację (nakłady poniesione w nakładzie co najmniej trzydziestu procent wartości początkowej). W przypadku obiektów niemieszkalnych możliwość podwyższenia stawki występuje tylko w pierwszym przypadku, który wymieniliśmy, ponieważ samo ulepszenie nie stanowi podstaw do jakichkolwiek naliczeń na korzyść podatnika.

Odliczenie podatku VAT?

Kupując nowe mieszkanie na rynku pierwotnym – nie ważne czy robimy to jako osoba indywidualna, czy jako firma, musimy koniecznie odprowadzić podatek VAT. Kupując na cele mieszkaniowe, odprowadza się zawsze osiem procent VAT, a jeśli na prowadzenie działalności gospodarczej dwadzieścia trzy procent. Tutaj jest jednak różnica, ponieważ przedsiębiorca ma możliwość odliczenia sobie podatku, czego nie zrobi już osoba fizyczna, by odzyskać wyłożone środki pieniężne.

Odsetki z kredytu, czy są kosztem?

Kupując mieszkanie na działalność gospodarczą, pomagając sobie kredytem bankowym, ma się prawo doliczenia kosztów prowadzonej przez nas firmy odsetek od rat, które jak wiadomo, zawsze na samym początku okresu kredytowania są dość wysokie. Spłata kapitału tutaj jednak nie stanowi kapitału i nie jest kosztem podatkowym, przez co nie da się odliczyć jej przy okazji.

Zarobek na wynajmie

Nabyta na działalność gospodarczą nieruchomość daje możliwość zarobienia na sobie, ponieważ mieszkanie może zostać wynajmowane, a zysk, który uzyskuje się w ten sposób, będzie stanowić przychód z firmy. Koniecznie trzeba pamiętać o wystawieniu faktury. Najkorzystniejsze jest wynajęcie mieszkania innej firmie ze stawką dwudziestu trzech procent VAT-u. Można też wynajmując mieszkanie zakupione na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej, da się uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego z najmu nawet na okres dziesięciu lat, jednak tylko w przypadku kosztów odpisów amortyzacyjnych przewyższających wartość przychodów otrzymanych od wynajmującego.

Prev Dalej
0 opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.