piątek 22 września 2023

Rama H, Wielka Płyta czy może Cegła Żerańska?

Rama H, Wielka Płyta czy może Cegła Żerańska

Rama H, Wielka Płyta czy może Cegła Żerańska? Która technologia najlepiej sprawdza się na rynku wtórnym?

Prefabrykacja w budownictwie rozwijała się od II wojny światowej, ponieważ pojawił się bum na nowe mieszkania. Pierwsze z nich powstawały z gruzu ceglanego. Większe prefabrykaty stosowano od lat 50., czyli wraz z chwilą pojawienia się również żurawi wieżowych. Można powiedzieć, iż swoje zastosowanie znajdowały trzy typy materiałów: cegła żerańska, wielka płyta oraz rama H.

SPIS TREŚCI:

Co to jest cegła żerańska?

Cegła Żerańska ulica DybowskiegoCegła żerańska była jednym z najbardziej popularnych systemów wielkoblokowych. Były to kanałowe płyty stropowe, następnie duże bloki żelbetonowe z podłużnymi kanałami w środku, które miały zmniejszyć ciężar elementu. Różniła się ona od systemów wielkopłytowych przede wszystkim tym, że prefabrykaty były węższe – maksymalnie mały do 150 cm. Bloki tutaj dawały możliwość postawienia 11-o kondygnacyjnego budynku, gdzie ściany osłonowe były z gazobetonu, a ściany nośne z płyty żelbetonowej.

Wyższe do 16- piętrowych konstrukcji stawiano już ze ścian poprzecznych i podłużnych i robiąc grubsze stropy. Miało to umożliwiać 6 metrów rozpiętości pomiędzy ścianami nośnymi. Jednak tego typu materiały nie pozwalały na stawianie szybko bloków i tym samym zaspokojenie niedoboru mieszkań.

Postanowiono zatem postawić jeszcze na inne rozwiązania. Rama H jak i wielka płyta są konkurencyjne i tez opierają się na wykorzystaniu elementów prefabrykowanych i powtarzalnych. Sprawiało to, że budynki można było wznosić szybciej niż w innych technologiach. Kiedy zakończyła się II wojna światowa i przez zniszczenia ludzie nie mieli dachu nad głową, postanowiono szybko przywrócić i zapewnić zasoby mieszkaniowe społeczeństwu. Do tego celu wykorzystano technologie prefabrykowane.

Czym jednak różni się rama H od wielkiej płyty?

W tamtych czasach rozwój technologiczny nie ominął także przemysłu budowlanego. Innowacyjne technologie zyskiwały coraz większe znaczenie w procesie tworzenia i realizacji nowoczesnych budynków. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań w dziedzinie budownictwa była technologia Rama H. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej technologii i jej potencjałowi w branży budowlanej.

Technologia Rama H to metoda konstrukcyjna oparta na prefabrykowanych elementach, która umożliwia szybkie i efektywne wznoszenie budynków. Podstawą tej technologii jest rama stalowa, która jest podstawowym nośnikiem konstrukcji. Stalowa rama zapewnia wytrzymałość i stabilność budynku, jednocześnie umożliwiając elastyczność w projektowaniu i modyfikacji.

Rama H bazowała na powstaniu konstrukcji obiektu składającej się z prefabrykowanej ramy żelbetonowej, mającej kształt H. Szkielet ten następnie był zawsze wypełniany cegłami i pustakami. Widoczne elementy typu słupki i podciągi stanowią element rozpoznawczy. Charakterystycznym elementem tych obiektów jest brak ścian nośnych w środku mieszkań, co daje możliwość zaaranżowania wnętrz zgodnie z własnym upodobaniem. Technologia ta jest bardzo trwała, dobrze izoluje i nie daje negatywnych wrażeń akustycznych. Obecne trendy deweloperskie nawiązują właśnie do technologii ramy H.

Główną zaletą technologii Rama H jest jej szybkość wykonania.

Dzięki zastosowaniu prefabrykowanych elementów, budowa budynku przy użyciu tej technologii jest znacznie szybsza niż tradycyjne metody. Elementy ramy stalowej są produkowane w fabryce, co pozwala na kontrolę jakości i precyzję wykonania. Następnie są one transportowane na plac budowy, gdzie są montowane i składane w całą konstrukcję. Ten proces pozwala zaoszczędzić czas i koszty, co jest szczególnie istotne w dzisiejszym dynamicznym świecie budowlanym.

Kolejną zaletą technologii Rama H jest jej wytrzymałość i stabilność. Stalowa rama zapewnia solidną podstawę dla całej konstrukcji, co przekłada się na bezpieczeństwo i trwałość budynku. Budynki wzniesione przy użyciu tej technologii są odporne na trzęsienia ziemi, huragany i inne katastrofy naturalne. Ponadto, ze względu na elastyczność konstrukcyjną, możliwe jest projektowanie różnych rodzajów budynków, od mieszkalnych po przemysłowe, bez konieczności wprowadzania znacznych zmian w samym systemie konstrukcyjnym.

Innowacyjność technologii Rama H przejawia się również w aspekcie ekologicznym.

Proces prefabrykacji elementów ramy stalowej pozwala na minimalizację odpadów i redukcję zużycia materiałów budowlanych. Ponadto, wykorzystanie stalowej ramy oznacza mniejsze zużycie drewna, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. W porównaniu do tradycyjnych metod budowlanych, technologia Rama H jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Tradycyjne metody budowlane często wiążą się z dużym zużyciem drewna, które jest nieodzownym materiałem konstrukcyjnym. Zastosowanie technologii Rama H pozwala na redukcję tego zużycia, ponieważ stalowa rama stanowi solidną podstawę budynku, eliminując potrzebę wykorzystywania dużej ilości drewna. W rezultacie, zmniejsza się wycinanie drzew i negatywny wpływ na lasy oraz ekosystemy leśne.

Kolejnym aspektem ekologicznym technologii Rama H jest związany z redukcją odpadów budowlanych. Proces prefabrykacji elementów pozwala na dokładne zaplanowanie i precyzyjne wykonanie konstrukcji. Dzięki temu minimalizuje się odpady powstające na placu budowy. Elementy ramy stalowej są produkowane w kontrolowanych warunkach fabrycznych, co pozwala na optymalne wykorzystanie materiałów i minimalizację marnotrawstwa.

Dodatkowo, technologia Rama H jest elastyczna i umożliwia łatwe modyfikacje i modernizacje budynków w przyszłości. Dzięki temu, gdy zachodzi potrzeba zmiany funkcji czy rozbudowy budynku, można to zrealizować bez konieczności burzenia i rozbiórki istniejącej konstrukcji. Jest to istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i redukcji odpadów budowlanych.

Należy również wspomnieć o energooszczędności, którą zapewnia technologia Rama H.

Stalowa rama doskonale sprawdza się jako izolacyjny element konstrukcyjny, zapewniający minimalne straty ciepła i energii. Dzięki temu budynki wzniesione przy użyciu tej technologii są bardziej energooszczędne, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i chłodzenie oraz mniejsze zużycie zasobów energetycznych.

Podsumowując, technologia Rama H stanowiła wtedy innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie budownictwa.

Cechy: konstrukcja opierająca się na żelbetowym szkielecie wypełnionym cegłą lub pustakami, duta możliwość przebudowania mieszkania ze względu na brak ścian nośnych (konstrukcja nośna może być widoczna w formie belki na suficie), niskie pomieszczenia (2,45-2,55), niekorzystna akustyka, budynki najczęściej mają od czterech do kilkunastu pięter, zsypy.

  • plusy: umiarkowana cena – kompromis między budynkiem ceglanym, a wielką płytą, przyjaźnie zaprojektowane osiedla.
  • minusy: najmniejsza wysokość pomieszczeń.

Wielka Płyta to jedna z najbardziej charakterystycznych technologii budowlanych, która odegrała znaczącą rolę w rozwoju mieszkaniowym w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku. Ta forma prefabrykacji betonowych elementów konstrukcyjnych przyczyniła się do szybkiego wznoszenia tysięcy budynków mieszkalnych, jednak nie jest pozbawiona kontrowersji i wyzwań.

Historia technologii Wielka Płyta sięga lat powojennych, kiedy to potrzeba masowego budownictwa mieszkaniowego w Polsce była niezwykle ważna. Celem było zapewnienie szybkiego dostępu do taniego i dostępnego mieszkaniowego zasobu dla rosnącej liczby ludności. Technologia Wielka Płyta była odpowiedzią na te potrzeby, ponieważ umożliwiała produkowanie prefabrykowanych elementów betonowych w fabrykach i ich montaż na placu budowy.

Podstawowymi elementami tej technologii były ściany zewnętrzne, ściany działowe, stropy oraz szyby windowe. Elementy te były produkowane w fabrykach domowych, gdzie poddawane były odpowiednim procesom technologicznym. Następnie były transportowane na plac budowy, gdzie montowano je w całość. Ta metoda znacznie przyspieszała proces budowy i pozwalała na wznoszenie wielu budynków jednocześnie.

Wielka Płyta miała swoje atuty, takie jak ekonomiczność i szybkość wznoszenia budynków.

Dzięki prefabrykacji elementów, proces budowy był znacznie bardziej efektywny i mniej czasochłonny w porównaniu do tradycyjnych metod. Duże bloki mieszkalne mogły być wznoszone w krótkim czasie, co stanowiło nieocenione wsparcie dla potrzeb mieszkaniowych w tamtym okresie.

Niestety, technologia Wielka Płyta miała także swoje wady i wyzwania. Jednym z największych problemów było związane z jakością wykonania. Prefabrykaty betonowe często były masowo produkowane, co prowadziło do niedokładności i nieprecyzyjności. W rezultacie budynki wznoszone w technologii Wielka Płyta często charakteryzowały się wadami estetycznymi i trudnościami w przystosowaniu ich do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Ponadto, konstrukcje oparte na technologii Wielka Płyta miały ograniczoną elastyczność i trudności w modernizacji. Ze względu na prefabrykację elementów betonowych, modyfikacje wewnętrzne i zewnętrzne były trudniejsze do przeprowadzenia. Ograniczona możliwość wprowadzania zmian wewnętrznych układu pomieszczeń czy modernizacji elewacji sprawiała, że budynki wzniesione w technologii Wielka Płyta często nie odpowiadały zmieniającym się potrzebom mieszkańców.

Kolejnym wyzwaniem związanym z technologią Wielka Płyta było utrzymanie odpowiedniej termoizolacji i energooszczędności.

Starsze budynki wzniesione w tej technologii często borykały się z problemem niskiej izolacyjności, co prowadziło do większych strat ciepła i wyższych rachunków za ogrzewanie. Konieczność modernizacji termicznej stała się jednym z priorytetów w przypadku tych budynków.

Pomimo wyzwań i kontrowersji, technologia Wielka Płyta pozostawiła niezatarte piętno w krajobrazie polskich miast i miasteczek. Charakterystyczne bloki mieszkalne, zbudowane w tej technologii, są często ikonicznym elementem architektury socrealistycznej. Choć często budzą mieszane uczucia, są one częścią dziedzictwa historycznego i kulturowego.

W ostatnich latach, budynki wzniesione w technologii Wielka Płyta zaczęły być poddawane procesom rewitalizacji i modernizacji. Dzięki różnym programom i inicjatywom, starano się poprawić jakość życia mieszkańców oraz estetykę tych budynków. Przeprowadzane są prace mające na celu poprawę izolacji termicznej, modernizację elewacji, a także tworzenie nowych przestrzeni publicznych wokół bloków mieszkalnych.

Współcześnie, istnieje także rosnące zainteresowanie adaptacją budynków wzniesionych w technologii Wielka Płyta na cele inne niż mieszkaniowe. Dzięki swojej masowej konstrukcji i przestrzennym rozwiązaniom, bloki te mogą być przekształcone w przestrzenie biurowe, usługowe, a nawet kulturalne. Adaptacja tych budynków na nowoczesne centra biznesowe czy przestrzenie kreatywne stanowi wyzwanie, ale również otwiera możliwości ich wykorzystania na nowe sposoby.

Wnioskiem jest to, że technologia Wielka Płyta, pomimo swoich wad i wyzwań, odegrała ważną rolę w rozwoju mieszkaniowym Polski.

Choć budynki wzniesione w tej technologii mają swoje charakterystyczne cechy, stanowią one ważną część dziedzictwa architektonicznego kraju.

Cechy: konstrukcja z betonowych prefabrykatów na zbrojeniach metalowych, nieduża plastyczność rozkładu, niekorzystna akustyka, wysokość pomieszczeń ok. 2,6 metra, budynki wysokie, kilku, kilkunastopiętrowe, lub czteropiętrowe (tzw. mała płyta), zsypy.

  • plusy: dobra cena, budynki są ułożone najczęściej w przemyślane, zintegrowane osiedla.
  • minuty: mieszane opinie co do trwałości konstrukcji – potencjalnie nie najlepsza lokata kapitału.

Wszystkie nieszczelności znacząco wpływają na termoizolację i zawilgocenie budynków. Ich trwałość wynosiła 40, maksymalnie 50 lat. Wnętrza mieszkań tutaj niestety były trudne do aranżacji, bowiem nie można było wyburzać ścian nośnych. Wraz z upływem czasu jakość i trwałość tychże budynków również drastycznie się zmniejsza. Rama H Wielka Płyta czy może Cegła Żerańska?

Podsumowując

Budynki, które wzniesiono w technologi ramy H są trwalsze i prostsze w aranżacji. Taniej się je eksploatuje w porównaniu do wielkiej płyty. Ściany nośne ciasnych i niskich mieszkań wielkopłytowych nie dają możliwości aranżacji wnętrz zgodnie z własną preferencją. Mieszkańcy tutaj też większe opłaty związane z ogrzewaniem ponoszą za każdym razem jak tylko nastanie zima.

We wszystkich technologiach niestety nie została przewidziana kwestia związana z transportem publicznych. Chodzi tutaj o małą ilość miejsc postojowych dla mieszkańców. Intensywne zagospodarowanie przestrzeni niestety obecnie także utrudnia wygospodarowanie nowych parkingów.

Obecnie nie da się ukryć, iż lokalizacja tych osiedli jest atrakcyjna. Kiedyś jednak nie była, ponieważ znajdowały się one najczęściej na na terenach, gdzie nie było odpowiedniego zaplecza usługowego dla mieszkańców. Dziś wygląda to znacznie inaczej, korzystniej pod kątem usługowym oraz komunikacyjnym. Rama H Wielka Płyta czy może Cegła Żerańska.

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź