wtorek 3 Sierpień 2021

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości – po ilu latach może się odbyć bez naliczenia podatku?

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości - po ilu latach może się odbyć bez naliczenia podatku

Niekiedy ludzie decydują się na zbycie odziedziczonej nieruchomości. Dzięki zmianie przepisów, która pojawiła się 1 stycznia 2019 roku oraz korzystnej interpretacji Ministra Finansów, w takich przypadkach prościej można uniknąć opłacenia podatku dochodowego od zbytej nieruchomości.

Podatek dochodowy kontra sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Jeżeli sprzedaje się nieruchomość, należy opłacić podatek dochodowy.

Wynosi on 19% od uzyskanego dochodu. Jego ustalenie następuje w sposób prosty, bowiem od uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości, odejmuje się wszystkie koszta poniesione a związane ze sprzedażą. Można do nich zaliczyć przykładowo opłaty notarialne. Do tego dochodzą koszta uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodu będą wszystkie koszta nabycia nieruchomości, które jesteśmy w stanie wykazać lub też koszta związane z budową domu. Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana za cenę taką samą lub też niższą niż cena zakupu, wówczas podatek dochodowy nie będzie do uregulowania. Nie zarabiając na transakcji, nie generuje się dochodu, który może zostać opodatkowany.

Co w chwili zbycia nieruchomości, którą nabyło się w ramach spadku, czyli za darmo?

Spadkobierca nie budował, ani też nie zakupił nieruchomości. Sprawia to, iż nie będzie miał możliwości odliczenia przychodu. Od przychodu jest możliwość odliczenia tylko opłacony podatek od spadku, jak również koszta wiążące się ze zbyciem – opłaty notarialne. Można oczywiście uniknąć podatku sprzedając ją po 5 latach od wejścia w posiadanie nieruchomości.

By móc uniknąć podatku za zbycie odziedziczonej nieruchomości, trzeba spełnić poniższe warunki:

  • sprzedaż ma miejsce po pięciu latach – patrząc od końca roku kalendarzowego, w jakim nabywca wszedł w posiadanie nieruchomości,
  • sprzedaż miała miejsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jest to wynikiem art.10 ust.1 pkt.8 lit a-c i art.10 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład numer jeden

Jan Nowak otrzymał po tacie nieruchomość w kwietniu 2018 r. Zbył ją w czerwcu 2019 r.. Bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tata Jana Nowaka zakupił nieruchomość w 2010 r. Minęło pięć lat od końca 2010 r. , zatem nie musi już Jan Nowak opłacić podatku od dochodu związanego ze sprzedażą.

Zbycie odziedziczonej nieruchomości po śmierci partnera?

Większość polskich małżeństw posiada wspólnotę małżeńską. Znaczy to nie mniej, iż nabycie w trakcie małżeństwa nieruchomości, stanowi wspólny dorobek małżeństwa.

Kiedy jeden z małżonków umiera, niepodzielony majątek z reguły przekształca się w majątek w częściach. Połowa przechodzi jako własność małżonka, który żyje. Reszta będzie wchodziła w skład spadku i będzie dziedziczona. Kto, co i ile otrzyma, zależy od wielu czynników – testamentu, ilości dzieci… Jeżeli jedynym spadkobiercą jest małżonek, to otrzymuje on całość. Co jeśli nieruchomość się sprzeda?

Niekorzystne decyzje wydane przez urzędy skarbowe

Kiedy sprzedawano odziedziczoną nieruchomość, urzędy przez wiele lat przyjmowały niekorzystne interpretacje dla dziedziczących małżonków. Mowa o przypadku, kiedy małżonkowie posiadali nieruchomość przez co najmniej pięć lat, a następnie jeden z nich zmarł. Kolejno dziedziczący sprzedawał nieruchomość przed upływem pięciu lat – licząc od śmierci współmałżonka.

Tutaj wyliczany był zawsze podatek od zbycia odziedziczonego udziału. Zawsze sprzedaż wiązała się z koniecznością opłacenia podatku.

Urzędy uznawały, iż liczenie okresu pięcioletniego powinno następować po dziedziczeniu a nie nabycia wspólnie nieruchomości przez małżonków.

Chaos powstawał przez to, że urzędy przyjmowały różne interpretacje przepisów.Na skargi, które składali podatnicy, przeważnie wydawano pozytywne wyroki. Ostatecznie wypowiedział się Minister Finansów oraz Sejm, który to zmienił ustawę o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Interpretacja przepisów na plus przez Ministra Finansów

Dodatnią dla podatników interpretację przepisów prawa podatkowego ogłosił Minister Finansów – z 6 lutego 2018 r., sygn. DD2.8201.3.2017.KBF. Odnosi się ona do sprzedaży odziedziczonej nieruchomości przed pięcioma laty od śmierci małżonka.

Odnosi się ona do faktu, iż nieruchomość była niegdyś majątkiem wspólnym obojga, przy czym jeden z małżonków zmarł. Tutaj zatem o szybkości zbycia nieruchomości nie będzie decydującym wyznacznikiem chwila śmierci współmałżonka. Pięcioletni okres należy bowiem liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta przez małżonków. Jeśli minęło wspomniane pięć lat, nie ma konieczności opłacania podatku. Jeśli jednak nie, to nieruchomość po sprzedaży podlega opodatkowaniu PIT.

Interpretacja ta mówi o wspólności majątkowej małżeńskiej, gdzie małżonkowie posiadają prawo do całej nieruchomości i nie jest się w stanie ocenić jaki udział procentowy posiadają oboje w czasie trwania wspólnoty.

Jeśli sprzedaż nieruchomości ma miejsce po zgonie jednego z małżonków, zaś nieruchomość była wciągnięta do majątku wchodzącego w skład wspólnoty majątkowej. O pięcioletnim terminie mówi tutaj srt. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dobrze jest naliczać ją od końca roku kalendarzowego, gdzie nastąpiło zakupienie nieruchomości wchodzącego do wspólnego majątku małżonków.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 6 lutego 2018 r., sygn. DD2.8201.3.2017.KBF

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2019 r..

Przykład numer dwa

Jan Nowak oraz Maria Nowak w momencie trwania małżeństwa – listopad 2014 r. nabyli nieruchomość wchodzącą w skład ich majątku. W lutym Jan Nowak umarł.

W chwili śmierci Jana Nowaka, połowa majątku nie podlega dziedziczeniu, druga połowa zaś stanowi spadek po Janie. Spadkobiercami jest żona Maria oraz dzieci Kamil i Zygfryd. Wszyscy dziedziczą tutaj równo po połowie.Ze względu na fakt, iż Maria posiadała połowę nieruchomości, do jej spadku wliczona została 1/3 z połowy męża, więc wychodzi na to, iż podział prezentuje się następująco:

  • Maria 4/6
  • Kamil 1/6
  • Zygfryd 1/6.

Pięcioletni okres – bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego od sprzedaży – minął 1 stycznia 2020 r. i jest liczony dla każdego ze spadkobierców.

Podsumowanie

Dzięki korzystnej zmianie ustawy na rzecz spadkobierców oraz wcześniejszych interpretacji Ministra Finansów, w prosty sposób udało się uniknąć płacenia podatku dochodowego w momencie zbycia odziedziczonej nieruchomości. Pięcioletni okres opłacenia podatku liczy się od końca roku nabycia nieruchomości przez spadkobiercę, nie zaś od chwili wejścia w posiadanie spadku.

Jak oceniasz ten wpis?
Wysyłanie
Ocena
4.83 (os.: 6)

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź