sobota 24 Październik 2020

Jaka jest definicja turysty, turysta? [3]

turysta

Turysta czyli kto?

O turyście można od razu powiedzieć, że jest to osoba odbywająca podróż. Ciężko jest znaleźć dokładną definicję turysty w fachowej literaturze. Oficjalnie funkcjonuje definicja postawiona przez Radę Ligi Narodów, która uznaję za turystę osobę podróżującą przez co najmniej dobę w innym kraju niż jego ojczyzna. Ale gdy się dokładniej przyjrzymy tej definicji, to zauważymy, że jest tutaj mowa o turyście zagranicznym. Jednak jeśli zmodyfikujemy nieco tą definicję i zamiast od razu innego kraju uznamy nawet inny region lub miasto, to każda osoba przebywająca poza miejscem swojego zamieszkania może być już nazywana jako turysta.

Ciekawe spojrzenie ma również definicja, skupiająca się na tym, w jakim miejscu zatrzymuje się dana osoba, a także w jakim celu. Ważne jest to, żeby taka osoba zatrzymała się przynajmniej na jedną noc w obiekcie turystycznym, czyli w hotelu, pensjonacie, uzdrowisku lub wynajętej prywatnej kwaterze, a nawet na campingu. Natomiast, żeby zyskała ona miano turysty, powinna ona przebywać w celach biznesowych, religijnych, rodzinnych, rekreacyjnych, uzdrowiskowych, czy też sportowych bądź krajoznawczych. Takich powodów można wymieniać naprawdę jeszcze wiele.

Na pewno pojawiają się sprzeczne przesłanki, co do kilku zawartych rzeczy w powyższych definicjach. W pierwszej kontrowersyjne jest to, że mogą być jedynie turyści zagraniczni, natomiast w drugiej, że muszą się oni zatrzymywać w hotelu na nocleg.

Trzeba tutaj ująć również turystykę krajową, a także to, że turyści nie zawsze muszą zatrzymywać się w hotelu. Już ponad 7 milionów rocznie Polaków decyduje się na krótkoterminowe podróże po Polsce. Natomiast na 5 i więcej dni wyjeżdża każdego roku minimum 8,5 miliona Polaków. Oczywiście dane dotyczą turystyki krajowej.

Warto zapoznać się z definicją turysty, wystosowaną przez Światową Organizację Turystyki. Jednak po rozpatrzeniu wszystkich pozostałych sugestii, określiła turystę w pierwszej wersji jako osobę odwiedzającą, a w drugiej wersji innego podróżnego. Obecnie za osobę odwiedzającą, uważa się każdą osobę, która przebywa w danym miejscu, poza swoim miejscem zamieszkania, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, a jej głównym celem pobytu w danym regionie, nie są cele zarobkowe.

Kryteria podziału turystyki:

W literaturze przedmiotu odnajdziemy wiele kryteriów podziału turystyki. Do najpopularniejszych zalicza się podział:

–   ze względu na cele: wypoczynkową, krajoznawczą i specjalistyczną;[8]
–   ze względu na miejsce: krajowa i zagraniczna;
–   ze względu na organizację: indywidualna i zorganizowaną;[9]
–   oraz wiele innych;

[1] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s..11 za Wodejko S., Ruch przyjazdowy z Zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turysty stycznym, „Monografie i Opracowania” nr 288, SGPiS, Warszawa 1989, s. 26. [2] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, s.13. [3] Dane z Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2010 roku” , pobrane dnia 9.listopada. 2011 r. [4] Briggs S., Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 s.17 [5] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s.13-15. [6] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s.16. [7] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, s.13. [8] Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 18. [9] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, s.18.
Jak oceniasz przydatność tego artykułu:
  • 9/10
    Wiedza i Rozwój - 9/10
9/10
Wysyłanie
Ocena
4.58 (os.: 40)

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź